Huurders niet blij met stadsverwarming in Purmerend

Meer dan de helft van de huurders in Purmerend heeft een negatief beeld van stadsverwarming. De huurdersvereniging InterWhere hield een enquête onder huurders van Intermaris die al op stadsverwarming zijn aangesloten. Andere leden zijn dat nog niet maar vrezen dat het zal gaan gebeuren bij de overgang naar aardgasvrij.

Recht op onafhankelijke informatie

Purmerend krijgt € 6,9 miljoen rijkssubsidie voor de proeftuin in de wijk Overwhere om van het aardgas af te gaan. De huurdersvereniging vindt dat de gemeente hierbij veel te makkelijk denkt aan het aanleggen van het warmtenet van de stadsverwarming. ‘Alle inwoners van Purmerend hebben recht op eerlijke en onafhankelijke informatie en advisering,’ aldus George van der Laan, bestuursvoorzitter van InterWhere.

Belang van huurders voorop

Uit de enquête blijkt dat 94 procent van de huurders prijsverlaging verlangt van het lokale warmtebedrijf en wil dat de gemeente daar druk op uitoefent. Daarnaast ziet bijna 50 procent graag de mogelijkheid om van aanbieder te kunnen wisselen. Deze huurders willen dat corporaties eerst denken aan het belang van de huurders voordat er contracten worden verlengd of afgesloten met het lokale warmtebedrijf. Zij vrezen voor levenslang te hoge energielasten en willen een onderzoek naar de alternatieven.

Aardgasvrije wijken

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af, oftewel CO₂ neutraal zijn. Via proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid doen 27 gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. De wijk Overwhere in Purmerend is daar dus één van. De Woonbond helpt de huurdersorganisatie daar en in alle andere gemeenten bij het grip krijgen op, en meebeslissen over het energiezuinig maken van hun woningen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: