Huurders met lage inkomens zien energierekening fors stijgen

De energieprijzen gaan de komende tijd omhoog, terwijl de energierekeningen van vele huurders nu al erg hoog zijn. Voor huurders verwacht de Woonbond in 2019 een stijging van de energierekening van gemiddeld €127.Op de lange termijn (tot 2050) loopt het effect van het klimaatbeleid op. Dat raakt lagere inkomens, vaak huurders, veel harder dan hogere inkomens. Volgens onderzoek van CE Delft kunnen huishoudens met een laag inkomen uiteindelijk meer dan 17% van het besteedbaar inkomen kwijt zijn aan kosten voor het klimaatbeleid. Dat is niet te dragen voor deze huishoudens. Daarom opent de Woonbond een Meldpunt Energiealarm en roept huurders met hoge energierekeningen op om een melding te doen op het Meldpunt. Met de meldingen wil  de Woonbond  laten zien welke problemen er zijn met hoge energiekosten in huurwoningen. 

In 2019 stijgt de energierekening in ieder geval omdat de belasting op energie omhoog gaat. Dat komt vooral door de zogeheten Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze opslag is als wet in 2013 ingevoerd en wordt gebruikt om de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat daarbij om zaken als windmolens, zonnepanelen, biogas en biobrandstof. Daarnaast staat in het Klimaatakkoord dat vanaf 2020 een groot deel van de energiebelasting van stroom naar gas wordt verschoven. Gasverbruik wordt daarmee duurder. Dat heeft veel gevolgen voor huurders die in slecht geïsoleerde woningen wonen en daardoor hele hoge gasrekening hebben. Zij worden de dupe van dit beleid, terwijl ze zelf niet gaan over het verduurzamen van hun woning.

De Woonbond maakt zich ook zorgen over huurders in de commerciële huursector die in een energie-onzuinige woning wonen. In het klimaatakkoord staat geen enkele prikkel om commerciële verhuurders hun woningen te laten verduurzamen, terwijl de energierekening ook voor deze groep huurders zal stijgen.

De Woonbond spoort verhuurders aan meer haast te maken met het opknappen van woningen die veel energie verbruiken. En pleit er bij de politiek voor dat huurders met een laag inkomen die in een slecht geïsoleerde woning wonen, financieel gecompenseerd worden voor de nieuwe extra belasting op gas.

Het klimaatbeleid moet ook rechtvaardig uitpakken. Daarom wil de Woonbond  een compensatie voor de lage inkomens die vooral terecht komt bij degenen die dat ook echt nodig hebben.

Daarover wordt de komende maanden verder gesproken bij het Klimaatakkoord. De Woonbond zet daarbij in op een eerlijk Klimaatakkoord, waarbij de kosten evenredig worden gedeeld. Dat betekent overigens ook dat de industrie een groter deel van de belasting op energie moet gaan betalen, want nu betalen zij vaak maar een fractie van wat consumenten betalen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com