Huurders kunnen schade claimen bij de Nam

Woningcorporaties Groninger Huis en Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) gaan de acties van hun huurdersorganisaties tegen de NAM ondersteunen. Veel huurders hebben door de aardbevingen last van angsten, zorgen of geestelijke klachten.

Deze huurders kunnen hier compensatie voor eisen van de NAM. De Woonbond en de huurdersorganisaties trekken de komende twee weken met een speciale caravan langs de dorpen om huurders te informeren. De corporaties steunen dit initiatief: hun huurders ontvangen een informatiebrief over het kosteloos indienen van een claim tegen de NAM.

Huurders in aardbevingsgebied
Veel acties rondom de aardbevingen richten zich op schade aan de woning en dus op huiseigenaren.

Maar ook mensen die emotionele schade hebben geleden kunnen smartengeld claimen, luidde de uitspraak van de rechtbank in Assen van 1 maart 2017. Dit geldt voor iedereen die angsten, boosheid of onzekerheid ervaart als gevolg van de aardbevingen.

Woordvoerder van de Woonbond Sylvo Gaastra ziet dat huurders het lastig hebben: ‘‘Huurders in het aardbevingsgebied hebben al heel wat voor de kiezen gehad. We zien dat er bij een grote groep huurders naast teleurstelling, ook wantrouwen en boosheid is. Er is over versterkingsoperaties heel veel onduidelijkheid. Dat raakt mensen en het bepaalt hun leven. Dit moet de NAM compenseren.’’  Directeur Harry Oosting (SUW) vult aan: ‘‘Wij hebben een actieve huurdersorganisatie en die heeft al veel energie gestoken in het informeren van onze huurders. Het is nu de hoogste tijd om als corporatie hun initiatief in woord en daad te steunen.’’

Samenwerking
Groninger Huis-directeur Hilde van Ree ziet een goede samenwerking ontstaan: “Door op een goede manier samen op te trekken worden de drempels voor onze huurders weggenomen. De Woonbond en huurdersorganisaties werken intensief samen om de huurders voor te lichten. Wij ondersteunen de actie van harte. Alle huurders moeten gecompenseerd worden voor hun leed.” Om zo veel mogelijk huurders te laten profiteren van een schadevergoeding, worden huurders via de website, het bewonersblad en sociale media ingelicht over de mogelijkheden voor een claim.

Actiecaravan
Met de actiecaravan, beschilderd door de bekende Groningse kunstenares Loes Faber, bezoeken de huurdersverenigingen uit het bevingsgebied de komende weken markten en braderieën, om de aandacht te vestigen op de mogelijkheid geld bij de NAM te claimen. Meer informatie is te vinden op aardbevingen.nl.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: