Huurders kunnen contractkosten terugvorderen

Sleutelgeld, contractkosten, verhuurkosten, torenhoge administratiekosten. Het gebeurt nog steeds dat verhuurders een slaatje proberen te slaan uit de krappe woningmarkt door onterecht kosten in rekening te brengen bij het tekenen van een huurcontract.

Dat mag niet. Wettelijk gezien is dit een ´onredelijk voordeel´. Huurders die toch contractkosten hebben betaald kunnen dit tot vijf jaar na betaling terugvorderen. Het gaat vaak om bedragen van een paar honderd euro.

Gratis modelbrief
Eventuele administratieve werkzaamheden zoals het opstellen van een huurcontract zijn aan te merken als standaard verhuurwerkzaamheden waar een verhuurder geen extra kosten voor in rekening mag brengen. Alleen wanneer de verhuurder kosten maakt die overwegend in het belang van de huurder zijn, zoals kosten voor een naamplaatje of de aanvraag van een huisvestingsvergunning, mag een verhuurder die werkelijke kosten doorberekenen aan de huurder. Onterechte contractkosten zijn tot vijf jaar nadat ze zijn gemaakt terug te vorderen. Wij hebben een gratis modelbrief gepubliceerd die woningzoekenden kunnen gebruiken om hun geld terug te vorderen.

Bemiddelingskosten
Huurmakelaars brengen vaak onterecht bemiddelingskosten in rekening terwijl ze eigenlijk voor de verhuurder werken. Ook dit kan in veel gevallen worden teruggevorderd. Op de website van de Woonbond vinden huurders een check bemiddelingskosten waarmee men kan zien of deze kosten terug te vorderen zijn.

Bron: woonbond.nl