Huurders in Europa leggen eisen neer bij EU

1 juli 2020

De Internationale Huurdersbond (IUT), waar de Woonbond lid van is, heeft namens alle huurders in Europa 11 eisen voor economisch herstel na de coronapandemie neergelegd bij de Europese Unie in Brussel. De belangrijkste eis is dat de economische crisis waar we nu in zijn beland, wordt bestreden door te verduurzamen en dat de financiële ondersteuning terecht komt bij de mensen die het het hardst nodig hebben.

Wapperende vlaggen van EU-landen en EU-vlag
EU-vlag en landsvlaggen van de EU-lidstaten Getty Images

Duurzame economie is ook rechtvaardig en inclusief

De landen van de Europese Unie hebben in december 2019 een Green Deal(externe link) gesloten. Hierin hebben ze met elkaar afgesproken hoe ze willen zorgen dat de Europese economie duurzaam wordt. Dat lukt niet door alleen klimaat- en milieuproblemen aan te pakken. Een duurzame economie moet ook voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk zijn. De IUT zet daarom in op een huurdersvriendelijke Green Deal(externe link).

Kansen om energiearmoede te bestrijden

Het wereldwijde klimaatakkoord vraagt om grote veranderingen. Onder andere door huizen en wijken te verduurzamen. Er is zoveel nodig, dat we een grote golf aan renovaties kunnen verwachten. Deze renovatiegolf is volgens de IUT dé kans om energiearmoede te bestrijden en gezonde en veilige huizen te creëren in groene wijken. Overal in Europa wonen de mensen met de laagste inkomens in de slechtst onderhouden en minst comfortabele huurhuizen. Vaak hebben deze huurders te weinig geld om hun slecht geïsoleerde woning warm te stoken en zitten ze een deel van het jaar letterlijk in de kou. De IUT en de Woonbond roepen op om deze mensen als eerste te helpen.

Verhuurders stimuleren en huurders beschermen

De IUT eist onder andere dat woonlastenneutraliteit het belangrijkste uitgangspunt wordt van de Green Deal. Met andere woorden, dat de huurverhogingen door duurzame renovatie helemaal gecompenseerd worden door de besparingen op de energierekening. Verder eist de IUT dat huurdersparticipatie verplicht wordt, en dat er belastingprikkels komen die verhuurders stimuleert om te verduurzamen en huurders met lage en middeninkomens beschermen tegen hogere kosten.

Bron: woonbond.nl