Huurders Havensteder tekenen prestatieafspraken niet

Huurdersalliantie De Brug, die de huurders van het Rotterdamse Havensteder vertegenwoordigt, heeft besloten de prestatieafspraken met de gemeente Rotterdam en Havensteder niet te ondertekenen. Zij vinden dat de corporatie door de gemeente wordt gedwongen teveel te investeren in het (middel)dure woonsegment in de stad.

Dat geld zou in onderhoud en huisvesting van de primaire doelgroep gestoken moeten worden, vindt De Brug. ‘Over de hele linie wordt hier en daar wel in het betaalbare segment geïnvesteerd, maar op termijn worden ook die woningen overgeheveld naar het duurdere segment’, zegt Wim Martens, voorzitter van De Brug.

Huurders trokken aan de bel bij De Brug
‘We hebben vorig jaar een aantal bijeenkomsten gehouden met huurders. Op grond daarvan besloten we deze prestatieafspraken niet tekenen. Huurders lieten ons weten dat het ontzettend moeilijk is om een woning te vinden. Zeker voor jongere mensen die geen andere mogelijkheden hebben door te kopen of in de dure sector te gaan zitten.’

Grote claim op de betaalbare voorraad
‘Wij maken ons ook ernstig zorgen over de mensen die langer thuis wonen, met name senioren. Ook de bijzondere doelgroepen, zoals mensen uit de psychiatrische zorg, al die groepen samen leggen een hele grote claim op de betaalbare voorraad op dit moment. Voor gewone mensen is er niks te krijgen in de bereikbare sector. De druk is nu zo hoog dat we het ons niet kunnen permitteren (middel)duur te bouwen. Maar de gemeente ontkent dat gewoon op basis van verouderde cijfers.’

Havensteder wilde beperkt (middel)duur bouwen
Volgens De Brug wilde Havensteder aanvankelijk maar zeer beperkt (middel)duur bouwen. Kennelijk sloot dit niet voldoende aan op de ambities van het Rotterdamse gemeentebestuur. Eind 2016 loodste dat de controversiële Woonvisie 2030 door de gemeenteraad, nadat een stedelijk referendum dat niet had kunnen voorkomen. De Woonvisie beoogt 20.000 betaalbare woningen in Rotterdam aan de woningvoorraad te onttrekken om ruimte te maken voor meer (middel)dure woningen.

‘Havensteder is onder druk gezet’ om Woonvisie uit te voeren
In het overleg tussen Havensteder en de gemeente ontstond een impasse over nieuwbouw in Smeetsland-Noord. ‘Havensteder is onder druk gezet om toch te doen wat de gemeente wil. Er is botweg gezegd: als jullie dat niet doen, dan gaan we geen bouwvergunningen afgeven in andere bouwprojecten’, zegt Martens. ‘Ze worden gedwongen om de Woonvisie uit te voeren.’

Gemeente zag huurders in het overleg niet staan
Dan de samenwerking met de gemeente. Het bestuur van De Brug kijkt er met teleurstelling op terug. ‘We moeten helaas constateren dat er van gelijkwaardigheid geen enkele sprake is geweest in het overleg over de prestatieafspraken’, zegt Martens. ‘De gemeente Rotterdam zag de huurdersvertegenwoordiging totaal niet staan.’ Communicatie verliep via Havensteder en op mails van de zijde van De Brug kwam nooit een reactie. ‘Havensteder steunde De Brug op dit vlak, maar dat heeft helaas niet tot bijsturing van de attitude van de gemeente geleid. Wij voelen ons als De Brug totaal niet serieus genomen en stellen vast dat de gemeente een loopje heeft genomen met de huurders en met de geest van de Woningwet 2015.’

De Brug heeft Havensteder geadviseerd om de prestatieafspraken ook niet te tekenen, en is teleurgesteld dat de corporatie dat toch heeft gedaan.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd
Utrecht wint prijs voor groenste prestatieafspraken