Huurders en woningzoekers roepen Kamer op tot actie tegen wooncrisis

De Woonbond, woningcorporaties en vele huurders en woningzoekenden vroegen vandaag in de Tweede Kamer om oplossingen voor de Wooncrisis. 

De afgelopen weken verzamelden de Woonbond samen met woningcorporaties honderden persoonlijk wooncrisisverhalen. Een bundeling van deze verhalen werd vandaag door huurders en woningzoekenden aangeboden aan de Kamerleden. Daarna gingen de Kamerleden in debat over de problemen op de Woningmarkt.

‘Wij willen wonen’ 

Honderden huurders en woningzoekenden waren met een groot ‘wij willen wonen’ spandoek naar de Kamer gekomen om de Kamerleden op te roepen tot actie. ‘Een duidelijk signaal’, zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Schrap de verhuurderheffing zodat corporaties meer kunnen investeren in de nieuwbouw van betaalbare huurwoningen. Het is hoog tijd om de wooncrisis echt aan te pakken.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: