Huurders en corporaties achter Sociaal Huurakkoord

De Verenigingsraad van de Woonbond stemt in met het Sociaal Huurakkoord. In dat akkoord spreken corporaties en de Woonbond af dat de huurprijzen bij corporaties gemiddeld maximaal met inflatie kunnen stijgen.

De afgelopen week heeft de Verenigingsraad van de Woonbond via een digitale raadpleging kunnen stemmen over het Sociaal Huurakkoord. Een grote meerderheid stemde voor, al zijn er in stemverklaringen ook veel punten van zorg geuit over de al onder druk staande betaalbaarheid van de  huursector. De corporaties stemden afgelopen woensdag in op het congres van corporatiekoepel Aedes.

Huurbevriezing en huurverlaging
Naast het beperken van de huurverhoging, is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

Trendbreuk

‘Onder het huidige kabinetsbeleid, waarbij de belastingdruk voor corporaties oploopt, was het moeilijk om tot afspraken te komen,’ kijkt Woonbonddirecteur Paulus Jansen terug op de onderhandelingen.

‘Toch hebben we hiermee een rem kunnen zetten op de huurstijging, en keren we eindelijk de trend dat de huren harder stijgen dan de inkomens van de meeste huurders We zijn dan ook blij dat het Sociaal Huurakkoord kan rekenen op steun van onze vereniging.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: