Huurder met laag inkomen komt amper meer rond

Eten kopen óf de kachel laten branden. Je medische kosten betalen of toch de huur. Steeds meer huurders met een laag inkomen voelen zich gedwongen om dit soort keuzes te maken. De doorsnee schuld van huurders die toeslag krijgen: € 2300.

Onlangs kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met zijn jaarlijkse cijfers over inkomen en vermogen van Nederlanders. Daaruit blijkt dat huiseigenaren hun vermogen opnieuw zagen toenemen, mede dankzij de oplopende huizenprijzen. Maar dat voor huurders met toeslag juist het tegendeel geldt.

Meer schulden dan vermogen

Huurders die toeslag krijgen hebben fors meer schulden dan vermogen. En de doorsnee schuld van die huurders is tussen 2016 en 2017 opgelopen van € 1800 naar € 2300. De helft van de huurtoeslaggerechtigden had in 2017 dus een schuld die hoger is dan € 2300. In 2016 ging het nog om € 1800.

Gemiddelde schuld 13.000 euro

De gemiddelde schuld van huurtoeslaggerechtigden liep op van € 12.300 in 2016 naar € 13.000 in 2017. Dat het gemiddelde zo hoog ligt heeft wellicht te maken met het gegeven dat schulden duizelingwekkend snel kunnen oplopen als je ze eenmaal hebt. Uit het jaarverslag van de NVVK (schuldhulpverleners) blijkt bijvoorbeeld dat mensen die zich in 2017 bij de schuldhulpverlening meldden gemiddeld een schuld hadden van maar liefst € 42.100. In 2016 was dat € 40.300.

Nog geen cijfers over 2018

Hoe het in 2018 met schulden en vermogen van huurders ging wordt volgend jaar pas duidelijk. Het CBS komt aan zijn cijfers door belastinggegevens te analyseren. En die zijn er over 2018 nog niet. Maar dat huurders -met en zonder toeslag- steeds meer moeite hebben om rond te komen merkt de Woonbond aan signalen die binnenkomen op het Meldpunt Huuralarm. En op het Meldpunt Energiealarm, waar huurders meldingen doen over de hoog oplopende energierekening in slecht geïsoleerde woningen.

Bezuinigen op eten en energie

“Ik had een budget voor boodschappen, kleding, wasmiddel etc. van €150 per maand” schrijft een melder met een inkomen dat net te hoog is voor huurtoeslag. “Ik moet hier nu op gaan besparen, omdat mijn vaste lasten stijgen en ik op niets anders meer kan bezuinigen dan mijn budget voor eten en levensonderhoud. Daarnaast kan ik mijn thermostaat niet hoger zetten dan 13 graden ’s nachts en in de avond 16 graden. Meer kan ik niet betalen.”

Huur boven aftoppingsgrens

Veel melders die wel toeslag krijgen lopen er tegenaan dat ze een groot deel van hun hoge huur -alles boven de zogenaamde ‘aftoppingsgrens’ volledig zelf moeten ophoesten. “Ik zit de laatste week van de maand zonder geld om eten te kunnen kopen” schrijft een melder.  “Als alleenstaande ouder verdien ik te weinig om de rest boven de huurtoeslag te kunnen betalen” meldt een ander.

Kabinetsbeleid recept voor erger

De Woonbond vindt het schrijnend dat het kabinet nog steeds niet lijkt te willen zien dat nog meer korten op de huurtoeslag, steeds hogere energielasten,  en verder inperken van de sociale huursector het ideale recept is om het allemaal nog erger te maken. 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: