Huurcommissie loopt achterstand langzaam in

Ondanks een stevige inzet op het uitbreiden van de capaciteit van de Huurcommissie, worden de achterstanden pas in 2021 ingelopen. Dat laat BZK-minister Ollongren weten in haar antwoord op kamervragen over de Huurcommissie.

De Huurcommissie worstelt nog steeds met een lange doorlooptijd van de behandeling van geschillen. Eind 2018 moest de Huurcommissie nog zo’n 5.700 zaken afhandelen. Eind 2019 zal deze voorraad oplopen tot zo’n 8.000 zaken, aldus de minister.

Extra medewerkers inwerken is bottleneck

Zij schetst in haar brief dat het werven van extra medewerkers voor de Huurcommissie een ‘bottleneck’ vormt. Het inwerken van deze medewerkers gaat namelijk ten koste van de capaciteit die ingezet kan worden om de geschillen af te handelen.

Aandeel complexe geschillen neemt toe

Het aantal geschillen bij de Huurcommissie is de afgelopen tien jaar afgenomen. Maar het aandeel complexe geschillen is juist toegenomen. Voor complexe zaken zoals over de afrekening van de servicekosten, moet de Huurcommissie veel informatie verzamelen of controleren. Vaak is ook een onderzoek in de woning nodig.

Bouwkundig experts gezocht

Sinds 2017 heeft de minister circa 10 miljoen euro gereserveerd voor een impuls aan de ICT bij de Huurcommissie, aan opleidingen van medewerkers en aan extra medewerkers. Zij verwacht voor 2019 nog eens 4 miljoen nodig te hebben. De Huurcommissie heeft momenteel een groot tekort aan medewerkers voor de bouwkundige keuring.

Digitaal aanleveren verzoekschriften

De Huurcommissie verzoekt huurders om verzoekschriften en aanvullende informatie zoveel mogelijk digitaal aan te leveren.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: