Huren op 1 juli met 2,5% omhoog

De huren zijn op juli gemiddeld 2,5% gestegen. De huren van sociale huurwoningen van woningcorporaties stegen met 2%. Andere huurders kregen een huurstijging van gemiddeld 3,3%.

Dat meldt het CBS vandaag. De gemiddelde huurstijging lag hoger dan in juli 2018 (2,3%) en is bijna gelijk aan de gemiddelde huurstijging van de afgelopen tien jaar (2,6%). Een belangrijke oorzaak voor de hogere huurstijging is de hogere inflatie in 2018: 1,7% tegenover 1,4% in 2017.  

Wettelijke regels

Voor gereguleerde huurwoningen mocht de maximale huurverhoging op 1 juli 4,1% of 5,6% zijn, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Voor woningcorporaties geldt de extra regel dat de totale huurinkomsten (huursom) in 2019 met maximaal 2,6% mogen stijgen.

Corporatiewoningen 2% duurder

De gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoningen bij woningcorporaties ligt dit jaar hoger dan vorig jaar: 2,0% nu tegen 1,7% in 2018. Dit komt deels door de hogere maximale huurstijging, maar ook doordat er minder woningen zijn waarvan de huren zijn gedaald of gelijk gebleven: 14,3% tegenover 18,6% in 2018.

Overige woningen 3,3% duurder

Ook de huurstijging van de vrijesectorwoningen is dit jaar hoger: 3,3% tegen 3,1% in 2018. De huurstijging van sociale huurwoningen bij overige verhuurders bedroeg in beide jaren 3,3%.

Lagere stijging bij bewonerswisseling

De huren bij bewonerswisseling stegen dit jaar minder hard: 8,2% tegen 9,6% in 2018. Verhuurders zijn niet gebonden aan de maximale huurverhoging bij een bewonerswisseling. Voor huurders die niet verhuizen bedroeg de gemiddelde huurverhoging 2,1%. Het totale effect van bewonerswisseling op de huurstijging is dit jaar 0,4 %. Bij sociale huurwoningen van corporaties is het 0,3%. Zittende huurders kregen dus een huurstijging van 1,7%, gelijk aan de inflatie van 2018.

Amsterdam en Rotterdam koplopers

Amsterdam heeft al jaren de hoogste huurstijging in Nederland, dit jaar 3,4%, gevolgd door Rotterdam met 3,2%. In Den Haag en Utrecht gingen de huren iets minder hard omhoog: 2,5% en 2,4%. Drenthe heeft al jaren de laagste huurstijging van Nederland. Dit jaar 1,9%. De regionale verschillen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door verschillen in huurstijging bij bewonerswisselingen. Deze invloed bedraagt 0,8 procentpunt in Rotterdam, maar is 0,2 procentpunt in Den Haag en 0,1 in Drenthe.

Reactie Woonbond

De Woonbond is tevreden dat het nieuwe Sociaal Huurakkoord al in de praktijk wordt gebracht voordat het in de wet is vastgelegd. Beleidsmedewerker Erik Maassen: ‘Met Aedes, de koepel van woningcorporaties, hebben we afgesproken dat de gemiddelde huurverhoging voor corporaties niet hoger mag zijn dan inflatie. Het effect van nieuwe verhuringen mag maximaal 1% zijn, maar alleen als de huurdersorganisatie daarmee heeft ingestemd. Wij zien nu dat de corporaties binnen die marges blijven. De veel hogere stijging van de huren bij commerciële verhuurders sterkt ons in de mening dat daar snel extra maatregelen moeten worden genomen. Commerciële verhuurders hebben extra ruimte om hun huren te verhogen en maken daar gretig gebruik van.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: