HP6 en het corona-virus

HP6 wordt ook geconfronteerd met het corona-virus. De maatregelen die door onze overheid aan alle Nederlanders zijn opgelegd, gelden uiteraard ook voor HP6. Dat betekent dat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van HP6 in de maand mei 2020 voorlopig niet door gaat. Wij zullen u tijdig informeren wanneer dit wel kan plaatsvinden.

Onze eigen vergaderingen en de vergaderingen met Poort6 vinden plaats op afstand via Teams en andere internet hulpmiddelen. Zo blijven wij toch verbonden met elkaar en kunnen we de lopende zaken gewoon afhandelen. En daarmee de huurdersbelangen blijven behartigen.

HP6 denkt vanaf deze plaats ook aan alle slachtoffers van deze corona pandemie:

  • aan de overledenen en hun nabestaanden: heel veel sterkte om dit verlies te dragen.
  • aan alle mensen die met het corona-virus zijn besmet: dat zij goed mogen herstellen.
  • aan alle artsen en het verplegend personeel: dat u voldoende kracht heeft om uw zware taak uit te kunnen oefenen.

En tegen iedereen zegt HP6:

Respecteer de afgekondigde maatregelen van onze regering.

Wees heel voorzichtig en let goed op uzelf en uw dierbaren!!