Houd 10.000 Vestiawoningen binnen de volkshuisvesting

De 10.000 woningen die Vestia afgelopen mei te koop heeft gezet, moeten door andere woningcorporaties worden overgenomen. Dat zegt Hamit Karakus die door BZK-minister Ollongren was gevraagd hier een advies over uit te brengen.

Vestia nog steeds in financiële problemen

Vestia, voorheen met 90.000 woningen de grootste woningcorporatie van het land, kampt sinds het derivatendrama in 2012 nog steeds met financiële problemen. Vestia vraagt hoge huren, liberaliseert en verkoopt huurwoningen en doet weinig aan verduurzaming of onderhoud.

Kerngebied Rotterdam-Den Haag

De corporatie verkocht de afgelopen jaren al meer dan 20.000 woningen en streeft er nu naar om hun huidige voorraad van 65.000 woningen af te bouwen naar zo’n 50.000. De corporatie gaat zich concentreren op haar kerngebied Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Delft.

In zes gemeenten zet Vestia al haar bezit te koop

In andere gemeenten heeft Vestia nu haar volledige bezit te koop gezet. Het gaat nu om sociale en geliberaliseerde huurwoningen en ander vastgoed van Vestia in de Zuid-Hollandse gemeenten Barendrecht, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas en het Oost-Brabantse Bergeijk. In deze gemeenten is Vestia de grootste of een na grootste woningcorporatie en dus de belangrijkste speler in de sociale huurwoningvoorraad.

Inventarisatie door Karakus

Begin 2019 heeft minister Ollongren Hamit Karakus, oud-wethouder in Rotterdam, gevraagd om als ‘bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten’ oplossingsrichtingen te inventariseren met betrekking tot de sociale woningvoorraad in deze gemeenten.

Vestia is duizenden woningen aan het liberaliseren

‘Het gebrek aan investeringen en het relatief forse aandeel woningen dat wordt geliberaliseerd, heeft in de maatwerkgemeenten een grote volkshuisvestelijke impact’, schrijft Karakus in zijn begin juli verschenen rapport met aanbevelingen aan de minister. In Barendrecht bijvoorbeeld staat 36 procent van de 1758 sociale huurwoningen van Vestia op de nominatie om geliberaliseerd te worden zodra de huidige huurder vertrekt. En in Westland geldt dat voor bijna de helft van Vestia’s sociale woningvoorraad.

Weerstand tegen koers van Vestia

‘Daarnaast wordt het beheer- en onderhoudsbeleid van Vestia door lokale belanghebbenden, bijvoorbeeld de huurdersvertegenwoordiging, als sober ervaren. […] Het beleid van Vestia om de maatwerkgemeenten relatief minder aandacht te geven, levert op lokaal niveau politieke en maatschappelijke weerstand op.’

Veertien Rijnmondgemeenten schreven afgelopen mei een brandbrief aan minister Ollongren. ‘De negatieve gevolgen van verkoop en liberalisatie van Vestiabezit worden steeds meer zichtbaar en moeten gekeerd worden om de volkshuisvesting in deze gemeenten te kunnen waarborgen’, aldus de gemeenten.

Beste oplossing is verkoop aan corporaties

Volgens Karakus is de meest kansrijke oplossing dat het Vestia-bezit wordt overgenomen door lokale woningcorporaties. Hij constateerde dat corporaties daar ook bereid toe zijn. Op zijn advies is minister Ollongren nu per gemeente een ‘bestuurlijke tafel’ aan het organiseren waaraan de geïnteresseerde corporaties en gemeente afspraken maken over de invulling van de lokale volkshuisvestelijke opgave na overname van het Vestiabezit. Om de onderlinge verkoop te versoepelen, stelt Karakus onder meer voor dat aankopende corporaties geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen.

Schikking Deutsche Bank

Op vrijdag 12 juli werd ook bekend dat Vestia en Deutsche Bank een schikking hebben getroffen rond het slepende conflict over derivatentransacties. De Duitse bank betaalt 175 miljoen euro aan Vestia zonder enige aansprakelijkheid te erkennen. De corporatie had 840 miljoen geëist. Beide partijen zeiden wederzijds van alle claims af te zien.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: