Hoofdlijnen Klimaatakkoord bekend

Dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Aan verschillende tafels is overlegd over maatregelen om de uitstoot van CO2 met 49 procent te verlagen in 2030 en maar liefst 95 procent in 2050.

De Woonbond praat mee aan de tafel over de gebouwde omgeving; ze staan achter de doelstellingen van het Klimaatakkoord, maar hebben zorgen over de verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid.

Dat begint al bij de verdeling van de kosten tussen huishoudens en grote bedrijven. De industrie mag niet buiten schot blijven terwijl huishoudens wel kosten maken voor de energietransitie.

Woonlasten
Woningcorporaties gaan voorop lopen in het verduurzamen van woningen. Dat betekent ook dat zij de aanloopkosten maken. De Woonbond vindt dat deze kosten niet voor rekening van de huurders mogen komen. Er moet dus geld worden vrijgemaakt door de overheid zodat corporaties extra kunnen investeren, bijvoorbeeld door het afschaffen van de verhuurderheffing. Dit is een belasting die corporaties betalen over de waarde van hun woningen. ‘Veel huurders kunnen de huur nu vaak al amper opbrengen. De woonlasten van huurders moeten omlaag. Dat kan door de energierekening omlaag te brengen en de huurverhoging bij renovatie te beperken,’ aldus Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker bij de Woonbond.

Compensatie lage inkomens
Daarnaast is het voor de Woonbond belangrijk dat er voor huurders met lage inkomens en te hoge energierekeningen als gevolg van stijgende belasting op gas, een goede compensatieregeling komt zolang zij niet aan de beurt zijn voor woningverbetering. Met name huurders in de particuliere sector moeten vermoedelijk lang wachten aangezien er weinig prikkels zijn voor particuliere verhuurders om hun woningen te verbeteren.  Dit najaar wordt een compensatieregeling uitgewerkt, en dit is een belangrijke voorwaarde voor de Woonbond. Een andere voorwaarde is dat er zeggenschap van huurders en andere bewoners is gegarandeerd bij renovaties naar nul-op-de-meter of op andere wijze aardgasvrij maken van woningen.

Klimaattafel
De Woonbond neemt deel aan de ‘klimaattafel gebouwde omgeving’ (met verder onder meer gemeenten, milieuorganisaties, woningcorporaties en energiebedrijven). De afspraken die aan de klimaattafel gemaakt zijn, werken de deelnemers het komend najaar uit in concrete plannen. Die concrete plannen tezamen vormen het Klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van de plannen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: