Hoe scoort uw corporatie in de Aedes Benchmark?

Voor huurdersorganisaties in de corporatiesector is het nuttig te weten hoe ‘hun’ corporatie presteert in vergelijking met andere sociale verhuurders. De brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes presenteerde vorige week de benchmark 2018. Die geeft inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. Iedere corporatie krijgt cijfers op de onderdelen huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, beschikbaarheid & betaalbaarheid, onderhoud & verbetering.

Op de pagina van Aedes kunt u zoeken op corporateinaam en de benchmarkcijfers opvragen. Op deze pagina kunt u ook een Excelbestand downloaden met de benchmarkpositie van alle corporaties. Deze tabel bevat o.a. de cijfers die huurders geven voor woonkwaliteit, en de vertaling daarvan naar een categorie (A, B of C).

Een uitgebreide analyse van de Aedes-benchmark 2018 vindt u in de brancherapportage
Weten is verbeteren

Bron: Woonbond en Aedes