Help huurders met hoge energierekeningen

De kwaliteit van veel huurwoningen laat te wensen over. Huurders hebben last van kou, tocht en schimmel. Ondanks dat zij zelf veel doen om te besparen (en daardoor vaak in onprettige en ongezonde omstandigheden leven) hebben zij hoge energierekeningen. Dat blijkt uit een analyse van ruim 1300 meldingen op het Meldpunt Energiealarm. De Woonbond stuurde vandaag een brief aan het kabinet met het verzoek om voor een passende compensatiemaatregel voor huurders met een laag inkomen te zorgen.

De Woonbond is in het najaar 2018 het Meldpunt Energiealarm gestart om een beeld te krijgen van de problemen waar huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen in hun dagelijks leven tegenaan lopen. Dat leverde een scala aan schrijnende verhalen op. Er zijn meldingen binnengekomen van huurders met hoge rekeningen van soms wel rond de 200 euro per maand die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven. Maar ook van huurders met een lagere rekening, die de verwarming nauwelijks aan durven te zetten en maar een keer per 2 weken douchen uit angst voor een energierekening die zij die onmogelijk kunnen betalen.

Hoge rekening

Ruim twee derde van de meldingen kwam van huurders in de corporatiesector. Bijna een vijfde huurt van een grotere commerciële verhuurder en een achtste huurt van een kleine particulier. Bijna alle meldingen gaan over slechte kwaliteit van de woningen (slechte isolatie en/of achterstallig onderhoud). Veel huurders kampen dan ook als gevolg van de slechte isolatie met hoge energierekeningen. Ook is er een groep huurders die geen hoge rekening heeft doordat de besparingsmaatregelen die zij zelf nemen zo ver gaan dat de leefomstandigheden niet prettig meer zijn.

Onwillige verhuurders

De grootste problemen die uit de meldingen naar voren komen zijn tocht en kou. Daar komt vaak schimmel uit voort en daarmee ongezond wonen. Veel huurders nemen zelf maatregelen (70%), leven zuinig (88%) en vragen om handelen van de verhuurder. Maar verhuurders blijken vaak onwillig en laten te veel liggen.

Maatregelen

De Woonbond pleit voor een speciale compensatiemaatregel voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Zo is een van de voorstellen om de huurtoeslag van huurders met 1 of meer kinderen te verhogen. Een ander voorstel is om de Algemene heffingskorting op de inkomstenbelasting en het bijstandsinkomen in gelijk mate te verdelen. Of om vanaf 2021 de huren van woningen met een F of G-label te bevriezen. 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: