Haal woningbouw van het slot af

Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. De schadelijke stikstofuitstoot bij de bouw zou natuurgebieden beschadigen. De Woonbond wil dat het kabinet snel een besluit neemt over het on hold zetten van bouwprojecten.  

Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. De schadelijke stikstofuitstoot bij de bouw zou natuurgebieden beschadigen. De Woonbond wil dat het kabinet snel een besluit neemt over het on hold zetten van bouwprojecten.  

“De stikstofuitstoot tijdens de bouw en in de gebruiksfase is minimaal ten opzichte van die van de landbouw, mobiliteit en industrie”, constateert Woonbond-directeur Paulus Jansen. “Daarnaast is het grootste deel van de nieuwbouwproductie inmiddels aardgasvrij. Dan is er helemaal geen uitstoot meer in de gebruiksfase. En bij renovatie van bestaande woningen gaat de uitstoot standaard ver omlaag. Het is dus oliedom om die projecten op slot te zetten.”

Terugdringing van stikstofuitstoot

De Woonbond vindt wel dat de bouwsector en de woonconsumenten naar rato een bijdrage moeten leveren aan de terugdringing van de stikstofuitstoot. Dat is ook een neveneffect van de verduurzaming van de nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad. Die zorgt naast een daling van de CO2-uitstoot óók voor een daling van met name de stikstofoxiden.

Zet verhuurderheffing om in investeringsregeling

De Woonbond en Aedes hebben in het Sociaal Huurakkoord afspraken gemaakt over een betaalbare aanpak van de verduurzaming. De financiering daarvan is nog een probleem, omdat het kabinet een speciale belasting heft op betaalbare huurwoningen, die je niet betaalt voor dure huurwoningen en koop. Jansen: “Als het kabinet in het kader van de stikstofuitstoot niet alleen de grote uitstoters maar ook de woningbouw wil laten bijdragen, moet het de verduurzaming van de woningvoorraad versnellen door de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsregeling. De bouw van woningen op slot zetten is niet effectief en zelfs rampzalig voor iedereen die een huis nodig heeft.”

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: