Haagse huurboete voor middeninkomens losgezongen van realiteit

De gemeenteraad Den Haag heeft in meerderheid ingestemd met plannen waarmee middeninkomens in de vrije sector een boete kunnen krijgen omdat ze ‘te goedkoop wonen.’ De oppositie was tegen de plannen.

In de aangenomen huisvestingsverordening staat dat voor woningen tussen de €720 en €950 per maand voortaan een inkomensgrens geldt. Voor een eenpersoonshuishouden ligt die op €57.000,- en voor meerpersoonshuishoudens op €67.000,-. Verdien je meer, dan krijg je een boete.

Losgezongen van de realiteit

‘Dan betaal je straks 900 euro per maand aan kale huur, en dan krijg je een boete omdat je ‘te goedkoop’ woont. Dat is losgezongen van de realiteit,’ reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen.  ‘Je verwoont ongeveer een derde van je netto inkomen. Maar dat is blijkbaar niet voldoende. Daar moet een boete bij.’

Smalle bandbreedte

Bovendien laat deze regeling maar een heel smalle bandbreedte over die in deze woningen terecht kunnen. Jansen: ‘Verhuurders hanteren vaak de regel dat je ongeveer vierenhalf keer de maandhuur moet verdienen om een woning te mogen huren. Bij een huur van 950 euro heb je dan een bruto inkomen van €51.300,- nodig. De grens van 57.000 euro ligt daar niet zo ver van af. De bandbreedte van toegang tot deze woningen tot een boete omdat je er niet ’thuis hoort’ is dus erg smal.’

Help middeninkomens in plaats van beboeten

Voor veel middeninkomens die net boven modaal verdienen is de vrije sector onbetaalbaar. Bovendien komen ze, vanwege de inkomenseis die verhuurders hanteren, vaak niet in aanmerking voor een woning. Jansen: ´De landelijke politiek moet zich eindelijk echt eens bekommeren om middeninkomens. Dat betekent dat de inkomensgrens voor sociale huur omhoog moet, zodat mensen die net boven modaal verdienen hier ook terecht kunnen. De huurprijzen in de vrije sector moeten aan banden worden gelegd zodat dit 
betaalbaar wordt en blijft. Met boetes is geen huurder geholpen.’

Bron: woonbond.nl