Groot tekort aan geschikte woningen voor ouderen

Afgelopen zaterdag in het programma Kassa een item over ouderen die klem zitten in grote woningen die niet toekomstbestendig zijn.

Wie is er verantwoordelijk voor het oplossen voor dit probleem? En wanneer gaan hier concreet iets aan worden gedaan?

Klik hier om het item te bekijken.

Bronvermelding: Kassa
Foto: Pixabay