Groot tekort aan betaalbare woningen in regio Amsterdam

Er is een groot tekort aan betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Vooral woningzoekenden met een laag en middeninkomen hebben grote problemen om een passende woning te vinden.
Dit blijkt uit het eerste regiobrede onderzoek over Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2017. Ruim 50.000 inwoners van alle gemeenten in deze regio vulden hiervoor een enquête in met vragen over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten.

Meer verhuizingen en sterke bevolkingsgroei
Na een periode van stilstand tijdens de crisis is er weer flink verhuisd. In 2015-2016 vond maar liefst een kwart van de inwoners van de metropoolregio een andere woning. Vooral gezinnen die tijdens de crisis een stap naar een grotere woning met meer buitenruimte uitstelden, zijn alsnog verhuisd. De bevolking in de regio groeit bovendien sterk. Alleen al de gemeente Amsterdam krijgt er jaarlijks ruim 11.000 inwoners bij. Alles bij elkaar leidt dat tot een grote druk op de hele woningmarkt.

Nieuwe woningen keihard nodig

Lex Scholten, wethouder in Diemen en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen van de MRA legt uit:
‘De resultaten van het onderzoek laten zien dat nieuwe woningen keihard nodig zijn Daarnaast is het van belang dat nieuwe en bestaande woningen betaalbaar en toegankelijk worden gehouden voor mensen met lage en middeninkomens.’

Stijgende prijzen
Uit het onderzoek blijkt dat de toegankelijkheid van de woningmarkt in de MRA voor lage en middeninkomens afneemt. Amsterdam kende altijd een grote instroom van veel jonge huishoudens met een laag inkomen. De prijzen voor huur- en koopwoningen stijgen, en het WiMRA-onderzoek laat zien dat nieuwe Amsterdammers steeds vaker een hoger inkomen hebben.

Goed gevulde portemonnee
Ook wie binnen de metropoolregio verhuist, moet een goed gevulde portemonnee meenemen. In de sociale huursector worden de huurprijzen gereguleerd, maar zijn de wachttijden bijna overal in de regio lang. In diverse delen van de MRA krimpt de sociale voorraad.  In de vrije sector stijgen de huur- en koopprijzen extreem hard. De huren in de vrije sector zijn bijvoorbeeld in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden gemiddeld meer dan € 1.000,- per maand. Hierdoor kunnen met name de lagere middeninkomens, ook degenen die willen doorstromen vanuit de sociale huur, op steeds minder plekken in de MRA terecht.

Grote vraag naar sociale huur
Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat ondanks de economische voorspoed het aantal lage inkomens ongeveer gelijk is gebleven. Nieuwe groepen, bijvoorbeeld uit de zorg en maatschappelijke opvang, zorgen voor een blijvend grote vraag naar sociale huur. Het aandeel lage inkomens in de MRA (41%) is nu ongeveer gelijk aan het aandeel sociale huur (40%). Een krap evenwicht, want juist in de sociale huur komen weinig woningen vrij en dat is wat telt voor de woningzoekende.

Veel bijbouwen
‘Vergroten van het woningaanbod voor lage en middeninkomens is een opgave in de hele MRA’, zegt directeur Egbert de Vries van PWNR, de samenwerkende woningcorporaties in de regio. ‘De woningcorporaties willen de komende jaren in elk geval in alle gemeenten veel nieuwe sociale huurwoningen bijbouwen voor de huishoudens met een jaarinkomen tot €40.000,-.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd