Groningse woningcorporaties en huurders lopen mee in fakkeloptocht

Veiligheid voorop, ook voor onze huurders. Met die boodschap liepen Groningse woningcorporaties, huurdersorganisaties en de Woonbond mee in de fakkeltocht die vrijdag 19 januari georganiseerd wordt door de Groninger Bodem Beweging. ‘Onze bewoners in het aardbevingsgebied wonen minder veilig dan de mensen in de rest van Nederland. Ook de bewoners in het aardbevingsgebied moeten veilig wonen in Nederland. Dat is prioriteit nummer 1. Bovendien is de versterkingsoperatie en de schade-afhandeling zo ingrijpend voor onze huurders dat dit steeds vaker gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen.’

Met de deelname willen Groningse woningcorporaties, huurdersorganisaties en de Woonbond een statement maken richting de politiek. Hilde van Ree, directeur-bestuurder van woonstichting Groninger Huis, namens de corporaties: ‘Wij horen steeds meer verhalen van bewoners dat ze zich niet langer veilig voelen. Zij vragen zich af wie hun veiligheid garandeert. Een heel terechte vraag in onze ogen. De recente beving bij Zeerijp maakt het antwoord op die vraag nog urgenter.’

Ingrijpende versterkingsoperatie
Acht van de veertien Groningse corporaties hebben op dit moment direct te maken met de versterking van huurwoningen of sloop en nieuwbouw van huurwoningen. Van Ree: ‘In de eerste plaats zijn onze huurders daardoor gedupeerd. Dagelijks zien en horen wij allemaal hoe ingrijpend de versterkingsoperatie is voor onze huurders en natuurlijk ook voor de andere bewoners van het gebied. Mensen moeten huis en haard verlaten. Versterkingsprojecten lopen door welke omstandigheden dan ook uit. Met alle gevolgen van dien voor onze huurders. In de tweede plaats zijn wij als corporaties gedupeerd. Het gaat om ons woningbezit, waar soms maatregelen genomen worden en keuzes gemaakt worden waar wij niet achter staan.’

Snellere schade-afhandeling
Groningse corporaties en de Woonbond pleiten ook voor een snellere schade-afhandeling. Dat duurt nu veel te lang. ‘Ook wij vragen Den Haag daarom vaart te maken met het schadeprotocol. Wij als corporaties springen nu vaak in het gat, omdat de schade-afhandeling stilligt. En dat niet alleen. Wij willen duidelijkheid, zodat wij ook plannen kunnen maken voor de langere termijn. Die onduidelijkheid heeft al veel te lang geduurd.’

Meer aandacht voor huurders
‘Wij steunen de oproep vanuit Groningen voor minder gasverbruik en snel afhandelen van schade.’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Maar we vragen meer aandacht voor de huurders in het aardbevingsgebied. Zij bezitten geen huis en tellen in de versterkingsopgave niet gelijkwaardig mee maar zij willen ook snel duidelijkheid over het dak boven hun hoofd. Daarom lopen we samen met huurdersorganisaties en corporaties mee met de fakkeltocht.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com