Groningse huurders voelen zich speelbal van kabinet

Door recente besluiten van minister Wiebes verkeren huurders in Groningen in grote onzekerheid over de noodzakelijke versterking van hun woning. Zij voelen zich speelbal van het kabinet.

Eind maart maakte minister Wiebes bekend dat de gaswinning in Groningen drastisch wordt verminderd. Vanaf 2030 wordt er helemaal geen gas meer gewonnen uit het gebied. Eindelijk goed nieuws voor bewoners in het aardbevingsgebied zou je denken, maar het enthousiasme bij bewoners bekoelde al snel.

Plan voor versterking in de ijskast
Eind mei werd duidelijk dat Wiebes ook de plannen voor versterking van hun woningen wil herzien. Het idee daarachter: als de gaskraan dichtgaat is een grootschalige versterkingsoperatie misschien niet nodig. 13 juni werd bekend dat de versterkingsadviezen voor ongeveer 1100 huurwoningen en 500 koopwoningen toch beschikbaar worden gesteld. Maar de aanpak van deze zwakke en onveilige huizen staat voorlopig nog in de ijskast.

Onbetrouwbare overheid
Huurders in Groningen zijn daar zeer verbolgen over.

“Geld speelt geen rol, maar onze huizen en ons woongenot worden als speelbal gebruikt.”  Huurders wonen nu in huizen waarvan duidelijk is dat ze versterkt moeten worden, maar de overheid zet eerder gemaakte afspraken op de helling. Wat kunnen wij als bewoners (huurders) doen tegen deze onbetrouwbare overheid?”
Zegt Ida Douma, voorzitter van het Huurdersplatform Bedum – Ten Boer.

Motie verworpen
Afgelopen dinsdag kwam een motie van de Kamerfracties van GroenLinks, SP en PvdA in stemming. Het kabinet wordt daarin opgeroepen om de versterkingsoperatie gewoon door te laten gaan. Alle oppositiepartijen stemden voor deze motie, maar de regeringsfracties waren tegen. Daardoor is nog steeds niet zeker of huurders van een woning die door aardbevingen onveilig is geworden straks weer veilig kunnen wonen. “Verbijsterend”, zegt Sylvo Gaastra van de Woonbond. “Weinig is emotioneel zo slopend als langdurige onzekerheid, zeker als het je eigen veiligheid betreft.”

Van kastje naar de muur
Huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied werken samen in het HPAG, het HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen. HPAG wijst erop dat huurders -meer nog dan huiseigenaren- van het kastje naar de muur worden gestuurd. “Als je huis versterkt moet worden brengt dat allerlei kosten en gedoe met zich mee. Huiseigenaren kunnen aankloppen bij het Centrum Veilig Wonen, maar huurders hebben zowel met dit centrum als met hun verhuurder te maken.” Volgens HPAG is er nog veel onduidelijk over de kosten voor huurders. En gaan enkele corporaties anders om met de rechten en plichten van hun huurders, door afspraken met de NAM en Centrum Veilig Wonen. HPAG en de Woonbond pleiten daarom voor een integrale dorpsaanpak, waarbij de huurders van het begin af aan worden betrokken en invloed hebben op de versterking van hun huis.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: