Groningen winnaar Stookjerijk Trofee 2018

Groningen is de trotse winnaar van de Stookjerijk Trofee 2018, de prijs voor de groenste prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. Deze prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen. Groningen heeft de prijs 25 oktober ontvangen uit handen van Woonbonddirecteur Paulus Jansen.

Voor Stookjerijk zijn de prestatieafspraken van de 40 grootste gemeenten vergeleken op korte en lange termijn ambities, huurdersparticipatie en overige duurzame maatregelen. Eerder wonnen Utrecht (2017), Nijmegen (2016) en Zwolle (2015) de Trofee.

Oordeel van de jury over de prijswinnaar
Woningbouwcorporaties in Groningen leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstelling energieneutraal in 2035.

Paulus Jansen: ‘Groningen is met recht winnaar. Twee Groningse wijken (Paddepoel en Selwerd) worden grootschalige proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Ook daar speelt de huursector een belangrijke rol en loopt Groningen voorop. Huurdersorganisaties hebben deelgenomen aan het opstellen van de prestatieafspraken, deze ook ondertekend en zo voor draagvlak gezorgd. Ook wordt de verbetering van de energetische kwaliteit van de Groningse huurvoorraad jaarlijks goed bijgehouden en aan de gemeenteraad gerapporteerd. De partijen werken nu aan een plan om op huurdaken massaal zonnepanelen te leggen.’

Beloning
Groningen reageerde verheugd op de Stookjerijk Trofee. ‘We hebben al jarenlang een heel goede samenwerking met de Groningse woningcorporaties en huurdersorganisaties. Deze trofee zien we als een prachtige beloning voor onze gezamenlijke inzet voor de energietransitie. De stad Groningen heeft namelijk een forse ambitie, we willen al in 2035 een CO2 neutrale stad zijn’, aldus Petra Hof, beleidsadviseur Energie gemeente Groningen.

Project Stookjerijk
Stookjerijk is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties, in samenwerking met de Woonbond. Het project is dit jaar in opdracht van het Platform Woningbouwcorporaties Nijmegen uitgevoerd en de Trofee is uitgereikt tijdens het symposium ‘Bewonersenergie – Op zoek naar je rol in de energietransitie’. Het project zorgt voor versnelling van energiebesparing in de sociale huursector en voor een betere samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurdersverenigingen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: