Gesprek over oplossingen voor de woningmarkt

Afgelopen weekend gingen de leden van de Verenigingsraad van de Woonbond met elkaar én diverse maatschappelijke organisaties in gesprek over oplossingen voor problemen op de woningmarkt.

Want die problemen zijn er te over. Zoals starters die niet aan een woning komen, onbetaalbare huurprijzen, middeninkomens die tussen wal en schip vallen, ouderen en mensen met een zorgvraag die niet aan geschikte woning kunnen komen. 

Brede maatschappelijke discussie

De kaderleden van de Woonbond gingen er over in gesprek met de Landelijke Studentenvakbond, CNV Jong, KBO de Unie, Ieder(in), Kences, Aedes en het College voor de rechten van de mens.  

Plan voor de Volkshuisvesting

De startnotitie voor het plan voor de volkshuisvesting van de Woonbond was het vertrekpunt van de discussies op de kaderdag. In kleine groepen werden verschillende thema’s besproken. De inzichten van de kaderdag worden verwerkt in de startnotitie. De komende weken blijft de Woonbond met diverse maatschappelijke organisaties, huurders én woningzoekenden in gesprek om uiteindelijk tot een breed gedragen plan voor de volkshuisvesting te komen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: