Gemeenten willen streep door hoge belastingdruk corporaties

Gemeenten maken zich ernstige zorgen over de oplopende belastingdruk voor woningcorporaties. Dat maakt de Vereniging Nederlandse Gemeenten bekend.

Het gaat om de invoering van de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-richtlijn. De ATAD gaat woningcorporaties jaarlijks rond 300 miljoen kosten. Deze extra lastenverzwaring komt bovenop de verhuurderheffing, de belasting voor de sociale huursector, die de komende jaren oploopt tot zo’n twee miljard per jaar.

ATAD-richtlijnen
De ATAD-richtlijn is door de Europese Unie gemaakt om constructies tegen te gaan waarbij internationale bedrijven minder vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Hiervoor wordt de renteaftrek over leningen die kan worden opgevoerd, verlaagd. Voor het einde van dit jaar moet het kabinet de ATAD-richtlijn omzetten in Nederlandse regels voor de vennootschapsbelasting (vpb). Woningcorporaties zijn vpb-plichtig. Corporaties hebben veel leningen op hun huizen. Als via de ATAD de renteaftrek straks beperkt zou worden, gaan woningcorporaties door de vele leningen dus veel extra vpb betalen.

Oproep aan het kabinet

Het kabinet kan er ook voor kiezen de ATAD zo in te voeren dat deze maatregel niét van toepassing is op de corporaties.

Corporaties zijn namelijk geen internationale ondernemingen De gemeenten dringen er bij het kabinet op aan om corporaties uit te sluiten voor deze belastingontwijkende maatregel. In de praktijk betekent dit voor corporaties een boete op leningen voor de hoognodige investeringen. Er liggen immers forse gezamenlijke ambities op het terrein van het klimaat en de energietransitie, nieuwbouw én betaalbaarheid.

Huurders en woningzoekenden betalen de rekening
De Woonbond deelt de kritiek van de gemeenten op de hoge heffingen voor de sociale huursector. Uiteindelijk zijn het de huurders en woningzoekenden die hiervoor de prijs betalen. De woonlasten in de sociale huursector zijn voor veel huurders al onbetaalbaar en moeten omlaag.  Er moet veel nog gebouwd worden om het tekort aan betaalbare huurwoningen weg te werken. Het is niet reëel tegelijkertijd de sociale huursector met steeds hogere heffingen op te zadelen. Daarnaast moeten de komende jaren veel woningen verduurzaamd worden, waarbij het kabinet corporaties vraagt om het voortouw te nemen. Dat leidt tot hoge kosten die niet ook nog eens op huurders mogen worden afgewenteld. Bij het klimaatakkoord is dan ook nadrukkelijk gesteld dat de verhuurderheffing gehalveerd moet worden. Wat de Woonbond betreft zou de verhuurderheffing helemaal worden afgeschaft.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: