Gemeenten in opstand tegen liberaliseren huurwoningen Vestia

Woningcorporatie Vestia wil veel van haar sociale huurwoningen zodra de huurder vertrekt in de vrije sector gaan verhuren. Zeven gemeenten hebben daar bezwaar tegen aangetekend bij de toezichthouder, de Autoriteit Woningcorporaties.

Het gaat om de Zuid-Hollandse gemeenten Barendrecht, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zuidplas en om de Brabantse gemeente Bergeijk. Deze gemeenten zijn het er niet mee eens dat honderden Vestiawoningen die nu nog betaalbaar zijn straks in de dure vrije sector terecht komen. Daarom hebben de besturen van deze gemeenten eind januari samen bezwaar gemaakt.

Betaalbare huur hard nodig
De gemeenten vinden dat zij de betaalbare huurwoningen hard nodig hebben. De wethouder van Bergeijk zegt in het Eindhovens Dagblad dat zijn gemeente al relatief weinig huurwoningen heeft. “Als er daar nog eens 70 vanaf gaan, schiet de balans wel erg de verkeerde kant in”. De bestuurders van Pijnacker-Nootdorp, waar 334 woningen op het lijstje ‘te liberaliseren’ terecht zijn gekomen, spreken op Pijnacker-Nootdorp tv van ‘’een dramatisch effect op de sociale woningmarkt”.

Scheiding DAEB en niet-DAEB
Dat sociale huurwoningen in de vrije sector terecht kunnen komen heeft te maken met de wettelijk verplichte scheiding in DAEB en niet-DAEB bezit. Alle woningcorporaties hebben hun bezit de afgelopen tijd moeten scheiden in een sociale (DAEB) en een commerciële (niet-DAEB) tak. Onder voorwaarden was het daarbij toegestaan om woningen die nu nog sociaal verhuurd worden in de commerciële tak te plaatsen. Dat kon alleen met woningen die volgens het puntensysteem genoeg punten hebben voor een geliberaliseerde huurprijs. Ook moesten gemeenten genoeg sociale huurwoningen overhouden om aan hun volkshuisvestelijke doelstellingen te blijven voldoen.

Onvoldoende sociale huurwoningen over
Bij dat laatste wringt nou net de schoen. De gemeenten vinden dat er veel te weinig sociale huurwoningen overblijven. Toch heeft de Autoriteit Woningcorporaties, die toezicht houdt op het gedrag en financiële beheer van woningcorporaties, Vestia goedkeuring gegeven voor hun plan om honderden sociale woningen in de commerciële tak onder te brengen. De gemeenten vragen de autoriteit dan ook om die goedkeuring weer in te trekken.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:
van Gijzel voor regulering vrije sector
Corporaties boeken forse winst