Gelijke slaagkansen voor alle woningzoekenden

Vanaf 15 september 2023 gaat er voor woningzoekenden wat veranderen rondom de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen. Poort6 verhoogt de minimale leeftijdsgrens voor seniorenwoningen in Gorinchem van 55 naar 65 jaar. En voor een deel van de huidige seniorenwoningen vervalt de minimale leeftijdsgrens van 55 jaar. Zo wil Poort6 alle woningzoekenden gelijke slaagkansen bieden. En tegelijkertijd zorgen voor een beter thuis voor ouderen.

Als Huurdersvereniging zijn wij vanaf het begin betrokken bij deze wijzigingen. We hopen dat het vergroten van de slaagkansen van andere woningzoekenden een treintje op gang brengt. Wij zijn er blij mee dat het woningaanbod voor woningzoekenden jonger dan 55 jaar groter wordt. Het idee is dat woningzoekenden van alle leeftijden straks evenveel kans hebben om een woning te vinden die bij hun woonwensen past. Iets wat nu niet het geval is. Uiteraard wel binnen de mogelijkheden die er zijn qua toewijzing. Dat zien wij als een goede ontwikkeling. En er blijft in elke wijk nog steeds voldoende aanbod over voor 65 plussers.

Zo lang mogelijk thuis
We zijn er ook blij mee dat Poort6 gericht gaat kijken naar de mogelijkheden voor oudere huurders om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Vroeger was het zo dat je naar een bejaardenhuis ging als je ouder werd en het niet helemaal zelf meer kon redden. Maar dat is niet meer. Dat is afgebroken door de centrale overheid. Mensen moeten met hulp van familie, buren of mantelzorgers zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is op zich een goede zaak als je dat ook aankunt. Maar het is dan ook belangrijk dat je op een verantwoorde manier mogelijkheden biedt om in dat huis te blijven wonen.

In kleine stapjes
Deze veranderingen gaan wel met kleine stapjes. Huidige huurders van seniorenwoningen waar de minimale leeftijdsgrens vervalt, kunnen gewoon blijven wonen waar ze nu wonen. Pas als er na 15 september een woning leegkomt, biedt Poort6 een deel van de huidige 55+ woningen op Woongaard aan zonder de voorwaarden van een minimale leeftijd. Dat betekent overigens dat ook oudere woningzoekenden nog steeds op die woningen kunnen reageren. Wie de woning krijgt, hangt dan alleen af van de inschrijftijd en niet meer van leeftijd.

Kijk voor meer informatie over alle wijzigingen op poort6.nl/beterthuis