Geldtekort steeds vaker oorzaak dakloosheid

11 mei 2021

Bron: woonbond.nl

Steeds vaker is geldgebrek voor daklozen de oorzaak van een leven op straat, concludeert woningcorporatiekoepel Aedes na bevraging van 140 woningcorporaties. Van deze woningcorporaties geeft 64% aan groeiend aantal mensen te zien dat na scheiding of baanverlies de maandelijkse woonlasten niet meer kan opbrengen. 

De uitkomst van het onderzoek kantelt volgens woordvoerder Brenda Heidinga van Aedes het beeld van dakloze personen die door psychische problemen of verslavingsproblematiek op straat belanden: ‘Het zijn steeds vaker mensen met een baan van wie de samenleving niet ziet dat ze dakloos zijn. De maatschappij heeft ook geen last van hen, maar zij hebben natuurlijk wél last van het feit dat ze op straat staan’, aldus Heidinga.

Woningnood nekt oplossing

Woningcorporaties zijn verplicht om daklozen met urgentie in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning, maar die huizen zijn niet altijd beschikbaar. “Als je de huizen niet hebt, kun je ze niet verdelen. Binnen mensen die urgentie zijn verklaard, is er dus ook de vraag wie er het eerst in aanmerking komt”, aldus Heidinga. ‘Hieruit blijkt opnieuw dat er een groot tekort is aan betaalbare huurwoningen. Een nieuw kabinet moet ervoor zorgen dat de sociale huursector fors gaat groeien’, aldus directeur Zeno Winkels van de Woonbond.

Dakloosheid groot probleem

Wie na een scheiding een huurwoning zoekt, komt niet altijd in aanmerking voor urgentie. Het leidt tot schrijnende situaties, waarvan de Woonbond veel meldingen krijgt via het Meldpunt Huuralarm. Het komt voor dat volwassen vaders of moeders noodgedwongen met hun eigen kinderen weer intrek nemen bij hun ouders. Het CBS schat dat in Nederland ruim 36.000 daklozen zijn, dat komt neer op 34 personen per 100.000 Nederlanders. Tussen 2009 en 2019 verdubbelde het aantal daklozen van 17.800 naar 39.300.