Geen toeslag meer voor huurder recreatiewoning

Per 1 april is het definitief afgelopen met het recht op huurtoeslag voor recreatiewoningen. De Belastingdienst gaat geld terugvorderen van huurders die na deze datum toch nog toeslag krijgen.

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag hebben huurders die permanent in een recreatiewoning verblijven sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag. De wet is gewijzigd omdat de overheid vindt dat recreatiewoningen niet geschikt zijn voor permanent verblijf. De overheid wil voorkomen dat zij burgers ondersteunt om in woningen te verblijven die daar niet geschikt voor zijn. Het stoppen van de toeslag geldt voor alle recreatiewoningen; ook die waar permanente bewoning door de gemeente wordt toegestaan.

Brief over stopzetting toeslag
Desondanks ging de Belastingdienst tot nu coulant om met huurders die na 1 juli 2016 toch nog toeslag kregen voor een recreatiewoning. Als zij ontdekten dat dit aan de orde was, kreeg de huurder een brief waarin stond dat de toeslag de maand daarop stopgezet zou worden. De reeds ontvangen toeslag hoefde niet terugbetaald te worden.

Terugvorderen toeslagen van na april 2018
Per 1 april 2018 verandert dat. Als de Belastingdienst na die datum ontdekt dat een huurder toch nog toeslag krijgt voor een recreatiewoning, blijft het niet bij stopzetten van de toeslag. De toeslag die ná 1 april 2018 is ontvangen wordt dan ook teruggevorderd.

Huurder moet toeslag zelf stopzetten
Huurders van recreatiewoningen die na 1 april 2018 nog steeds huurtoeslag krijgen, worden geacht de toeslag zelf stop te zetten. Huurders die dat niet doen moeten er dus rekening mee houden dat er op een latere datum veel geld terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst.

Huren op vakantiepark bij gebrek aan andere opties
De Woonbond begrijpt dat de overheid het wonen in brandgevaarlijke recreatiewoningen niet wil faciliteren, maar wijst er ook op dat huren van zo’n woning een noodgedwongen keuze kan zijn. Vaak ‘kiezen’ huurders hiervoor omdat er geen andere plekken zijn waar ze terecht kunnen. Ze staan bijvoorbeeld al jaren vergeefs op een wachtlijst, zijn na een tijdelijk huurcontract of antikraak bewoning op straat komen te staan of hebben na een relatiebreuk dringend woonruimte nodig. Een oudere dame die na scheiding in een chalet is gaan wonen meldt op het Meldpunt Huuralarm: “Wonen in een chalet is voor tijdelijk wel een goede oplossing, maar met deze manier van wonen ga ik me toch echt eenzaam voelen en mis ik een gewone woonbuurt. Over een paar jaar ga ik met pensioen dan ben ik afhankelijk van mijn AOW en een klein pensioentje, wat als ik dan in een te dure woning woon? Ik ben ten einde raad en weet nu niet zo goed wat ik moet doen. Toch maar die dure woningen accepteren en dan beknibbelen op mijn levensbehoefte?”

Lastig terugvorderen van mensen zonder geld
De Woonbond voorziet ook dat er problemen gaan ontstaan door het terugvorderen van toeslagen na 1 april. Van mensen zonder geld is het bijzonder lastig terugvorderen. Dat leidt dan tot maatregelen die voor de maatschappij -en vooral de direct betrokkenen- bijzonder ellendig zijn: gedwongen ontruiming van de recreatiewoning, verblijf in de daklozenopvang, en schuldhulptrajecten waarbij mensen nog jaren onder het bestaansminimum moeten leven.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd
Huurder met recht op toeslag steeds armer
Woonbond pleit tegen hogere eigen bijdrage huurtoeslag
Huurtoeslagontvangers gaan er bijna 100 euro op achteruit
Kabinetsplannen met de huurtoeslag