Geen meerderheid voor consumentenbescherming vrije sector

30 januari was er geen Kamermeerderheid te vinden voor het verbeteren van de consumentenbescherming voor huurders in de vrije sector.

Een voorstel van de SP, GroenLinks en de PvdA om de Huurcommissie open te stellen voor huurders in de vrije sector kreeg niet genoeg steun. Naast de indieners steunden Denk, FvD, PvdD en 50PLUS het voorstel.

Huurders
Huurders in de vrije sector kunnen niet naar de Huurcommissie met een geschil over onderhoud of te hoge servicekosten. Huurders in de sociale sector kunnen dat wel. Het gezamenlijke voorstel van de drie oppositiepartijen zou ervoor zorgen dat alle huurders hiervoor naar de Huurcommissie kunnen én zorgen voor huurprijsbescherming in de vrije sector. Door het puntenstelsel waarmee de maximaal toegestane huurprijs voor een sociale huurwoning wordt berekend ook voor vrijesectorwoningen te laten gelden.

Toets aanvangshuur blijft bestaan
Een motie van de VVD om huurders in de vrije sector de enige mogelijkheid af te nemen om hun huurprijs bij de Huurcommissie te laten toetsen, haalde het ook niet. Vrijesectorhuurders kunnen in de eerste zes maanden toetsen of hun huurprijs gezien de kwaliteit van de woning niet te hoog is en de woning niet eigenlijk een huurprijs onder de liberalisatiegrens moet hebben. Die optie blijft dus bestaan.

Minister aan zet
De discussie over betere consumentenbescherming is niet van de baan. Eerder deze week deed Van Gijzel de oproep tot meer consumentenbescherming en regulering in de vrije sector, in zijn eindrapportage ´Middenhuur´. In maart komt minister Ollongren met een reactie.

Bron: woonbond.nl