Geef vrijesectorhuurders toegang tot Huurcommissie

De Woonbond pleit voor het openstellen van de Huurcommissie voor huurders in de vrije sector. 24 januari debatteerde de Kamer over de wetswijziging ter modernisering van de Huurcommissie.

Nu is het zo dat alleen huurders in de gereguleerde huursector een procedure kunnen starten bij de Huurcommissie over onderhoud of te hoge servicekosten. Terwijl hier in de vrije sector uiteraard ook geschillen over bestaan.

‘Ouderwets onderscheid’
In een brief aan de Kamer spreekt de Woonbond van een ‘ouderwets onderscheid’. Tegenwoordig hebben steeds meer sectoren (ook pure marktsectoren) een vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Het is vreemd deze optie voor huurders op de vrije huurmarkt niet te bieden, waardoor zij bij een geschil alleen naar de rechter kunnen. Het moderniseren van de Huurcommissie biedt dé gelegenheid om dit recht te zetten.

Onafhankelijkheid Huurcommissie in het geding
De Woonbond heeft ook kritiek op de bezuiniging op de Huurcommissie. In het huidige voorstel gaan verhuurders de werkzaamheden van de Huurcommissie voor een groot deel bekostigen. De Woonbond vreest voor de onafhankelijke positie van de Huurcommissie als deze in de toekomst door verhuurders wordt gefinancierd. Dit geeft verhuurders de mogelijkheid om te sturen op de begroting en de koers van de Huurcommissie, waar zij een direct financieel belang bij hebben. De onafhankelijkheid van de Huurcommissie is in het huidige voorstel dan ook niet gewaarborgd.

Uitbreiden takenpakket
De Woonbond is positief over het uitbreiden van het takenpakket van de Huurcommissie. De Huurcommissie gaat namelijk ook bemiddelen in geschillen tussen huurder en verhuurder.

Haast wetsvoorstel
De Woonbond heeft er grote problemen mee dat het wetsvoorstel op zo’n korte termijn behandeld wordt, nadat het eerst ruim een jaar in de ijskast heeft gestaan. Vanuit de huursector is er veel verzet tegen onderdelen van het wetsvoorstel. Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn om de Woonbond en verhuurderspartijen in de gelegenheid te stellen om, bijvoorbeeld in een rondetafelgesprek, de consequenties van dit voorstel duidelijk te maken.

Zaterdag 27 januari was dit onderwerp een item in het BNN/Vara programma Kassa.

Bron: woonbond.nl