Friesland luidt noodklok over huurbelastingen

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben 19 gemeenten, 9 woningcorporaties en 8 huurdersorganisaties uit Friesland de noodklok geluid over de belastingmaatregelen die de huursector zwaar treffen.

Het gaat om de bestaande verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting en de zogeheten ATAD die is bedoeld om belastingontduiking door internationale bedrijven te voorkomen. Door deze belastingmaatregelen neemt de investeringsruimte bij de Friese corporaties met 925 miljoen euro af. Hierdoor kunnen ze 18.500 woningen minder verduurzamen of 5800 woningen minder nieuw bouwen.

3 maanden huur naar Den Haag
‘Er gaat straks per huurwoning ongeveer 3 maanden huur rechtstreeks naar Den Haag. Dit geld kunnen we niet besteden aan sloop van gedateerd bezit en vervangende nieuwbouw en ook niet aan het energiezuiniger maken van onze bestaande woningvoorraad. Dit alles gaat ten koste van duurzaamheidsambities, ten koste van betaalbare huurwoningen in stedelijk gebied en investeringen in krimpgebied. Ten koste van leefbare wijken en buurten en ten koste van onze huurders en woningzoekenden’, waarschuwen de gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties in hun brief.

Gezamenlijke investeringsafspraken
Ze doen een oproep om het geld dat ze aan belastingen betalen te investeren in ‘onze maatschappelijke opgave en de ambities die corporaties en kabinet delen’. ‘Laten we samen investeringsafspraken maken. Er is geld om onze gezamenlijke ambities waar te maken, om te investeren in onze maatschappelijke opgave: passend, betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen die op grond van inkomen, leeftijd, gezondheid of maatschappelijke positie op een sociale huurwoning is aangewezen.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: