Forse huurverlaging door toets aanvangshuur

Het afgelopen jaar kregen huurders die hun vrije sector huurprijs lieten toetsen bij de Huurcommissie vaak te horen dat die huurprijs te hoog was. Huurders kregen in 58% van de zaken gelijk en dat leverde ze gemiddeld een huurverlaging van €278,- per maand op.

Dat bleek uit onderzoek van de Woonbond waar het consumentenprogramma Kassa afgelopen weekend aandacht aan besteedde.

Toets aanvangshuur onbekend
Huurders in de vrije sector kunnen de eerste zes maanden na ondertekenen van het huurcontract laten controleren of de woning niet te duur is. Als blijkt dat de kwaliteit van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) overeenkomt met een maximale huurprijs die lager is dan €710,68 (de liberalisatiegrens) valt de woning niet in de vrije sector en wordt de huurprijs verlaagd naar de maximaal toegestane huur volgens het WWS. Uit onderzoek van Kassa bleek dat 91% van de huurders niet wist van de mogelijkheid om de aanvangshuur te toetsen.

Betere bescherming vrijesectorhuurders
Huurders wiens maximale huurprijs wel boven de €710,68 blijkt te vallen, kunnen geen huurverlaging afdwingen. Ook niet wanneer de huurprijs volgens het WWS lager is dan de feitelijke huurprijs. Zo zijn er voorbeelden van huurders wiens maximale huurprijs volgens het WWS €712,- bedraagt, die vastzitten aan een huurprijs van €1.250,- per maand. De Woonbond wil dat de bescherming van het puntensysteem ook voor vrijesectorhuurders gaat gelden.

Kamer stemt over betere consumentenbescherming
Wat de Woonbond betreft moeten vrijesectorhuurders ook voor achterstallig onderhoud of te hoge servicekosten naar de Huurcommissie kunnen. Nu kunnen alleen sociale huurders daar terecht. De Kamer stemt morgen over een voorstel die de gang naar de Huurcommissie voor huurders in de vrije sector mogelijk moet maken.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com