Extra woonruimte voor kwetsbare bewoners in Utrecht

Vanaf  dit jaar komen jaarlijks 385 nieuwe woningen beschikbaar voor kwetsbare Utrechtenaren. Dit staat in het plan van aanpak dat de gemeente, Utrechtse zorginstellingen, woningcorporaties en huurdersorganisaties op 17 juli ondertekenden.

Het gaat om volwassenen of jongeren die uitstromen uit een opvanginstelling of vanuit een beschermd wonen traject. Vanaf 2022 krijgen ook alle kwetsbare cliënten met een urgentie binnen drie maanden een passende woonruimte en ondersteuning.

‘Echt verschil maken’

Wethouder Maarten van Ooijen van Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg: ‘Nog niet eerder werkten we zo intensief samen om écht het verschil te maken voor kwetsbare inwoners in onze stad. Onze ambitie is om de wachtlijsten voor woonruimte voor kwetsbare inwoners in Utrecht op den duur verleden tijd te laten zijn.’

Vooral in rijkere buurten

Bij de toewijzing van woningen aan kwetsbare groepen ligt de focus op wijken en buurten waar in het verleden nog relatief weinig woningen aan kwetsbare groepen zijn toegewezen, veelal rijkere buurten. Wethouder Wonen Kees Diepeveen: ‘We willen dat nieuwe woonvoorzieningen vooral in delen van de stad komen waar nu naar verhouding weinig sociale huurwoningen zijn en waar de draagkracht groot is.’

Lagere kosten

In de Volkskrant (17 juli) zegt ‘ervaringsdeskundige’ Hajar El Karkachi (29) blij te zijn met het plan. Als jongere ‘die veel heeft meegemaakt’ heeft ze zelf in de opvang gezeten en ervaring hoe moeilijk het is om een leven op te bouwen zonder fatsoenlijke woonruimte. Nu zet ze zich zelf in voor kwetsbare jongeren. El Karkachi: ‘Een jongere die zelfstandig op een kamer woont kost de gemeente minder dan een jongere in de opvang.’ Maar voegt ze eraan toe: ‘Het zijn mooie beloftes, nu gaan we goed kijken of de partijen zich er ook aan houden.’

Onderdeel van de regionale koers

De ambities in het plan van aanpak passen in de regionale koers die de ‘U16 gemeenten’ hebben vastgesteld. Daarin is afgesproken dat de gemeenten een inhaalslag gaan maken bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Ook passen de afspraken in de visie die Utrecht heeft op de toekomst van de daklozenopvang. In deze visie staat het voorkomen van dakloosheid voorop.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: