Europese petitie ‘Wonen moet sociaal en betaalbaar’

Onder het motto ‘Wonen moet sociaal en betaalbaar’ is het Europese Burger Initiatief ‘Housing for All’ een petitie gestart om betaalbare huisvesting voor iedereen in Europa mogelijk te maken. U kunt de petitie ondertekenen en delen op www.housingforall.eu.

De initiatiefnemers willen met deze petitie aandacht vragen voor de woningcrisis in Europa, die zich op verschillende manieren uit. Ze roept Europese wetgevers op om de juridische en financiële voorwaarden scheppen voor betere en betaalbare huisvesting.

Wonen te duur

Wonen is te duur geworden. Steeds meer mensen in Europa vinden het moeilijk om hun woonlasten te betalen. Ongeveer 82 miljoen mensen besteden meer dan 40% van hun salaris aan woonlasten. Het aantal daklozen neemt toe.

Uit de stad verdreven

Veel huishoudens worden door de hoge woonlasten gedwongen de stad te verlaten en moeten hierdoor veel verder reizen voor hun werk of studie.

Huizenprijzen geëxplodeerd

De grond- en huizenprijzen groeien exponentieel in de grote steden. Internationale investeerders (zoals pensioen- en hedgefondsen) kopen veel sociale huurwoningcomplexen op. Niet om huisvesting te bieden, maar om winst te maken.

Te weinig geïnvesteerd

Door de Europese wetgeving inzake staatssteun wordt er veel te weinig geïnvesteerd in sociale en betaalbare huisvesting. Dit investeringstekort in de EU bedraagt ongeveer 57 miljard per jaar.

Vakantieverhuur

De vakantieverhuur van woonruimte heeft een grote vlucht genomen en vergroot de woningnood in de populaire steden.

Vijf actiepunten

De petitie wil dat de Europese wetgevers op vijf punten actie onderneemt.

  1. De toegang tot betaalbare en sociale woningen moet makkelijker worden.
  2. De criteria van ‘Maastricht’ moeten niet van toepassing worden verklaard voor publieke investeringen in betaalbare woningen;
  3. Er moet betere toegang tot EU-financiering komen voor ontwikkelaars van non-profit- en duurzame huisvestingsprojecten;
  4. Het verhuren van woonruimte aan toeristen via digitale platforms moet worden ingedamd;
  5. Er moet een goed statistisch overzicht komen van de huisvestingsbehoeften in Europa

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: