Energietransitie begint met bewonersgeluk in Huurpeil 1

Aardgasvrije wijken, huisvesting als mensenrecht en huurders in de vrije sector. Dat zijn de prangende kwesties waarmee Huurpeil in 2020 aftrapt.

Aardgasvrije wijken

Techniek, geld en draagvlak. Dat zijn in een notendop de ingrediënten die nodig zijn om Nederland van het gas af te krijgen. Veel aandacht gaat automatisch naar techniek en geld. Maar de sleutel tot succes ligt in bewonersgeluk. In een dossier over aardgasvrije wijken een interview met hoogleraar Anke van Hal over het belang van draagvlak onder bewoners, een bezoek aan proeftuin De Nijverheid in Hengelo en een selectie van bekende en minder bekende alternatieven voor aardgas.

Interview VN-rapporteur huisvesting Leilani Farha     

Het recht op huisvesting staat wereldwijd onder druk. Dakloosheid neemt toe en wonen wordt, waar ook ter wereld, steeds onbetaalbaarder. Leilani Farha, speciale rapporteur van de Verenigde Naties, luidt de noodklok over ‘financialisering van huisvesting’ omdat dat het recht op huisvesting ondermijnt.

Huurders in commerciële sector maken vuist                                 

Steeds meer huurders in de commerciële en particuliere huursector staat het water aan de lippen door de sterk gestegen huren, vooral in de grote steden. De nieuwe Federatie Huurders Commerciële Sector wil dat hier snel een eind aan komt.

Eén woonruimteverdelingssysteem voor heel Drenthe               

Woningzoekenden in Drenthe kunnen vanaf 28 april op één plek terecht voor een sociale huurwoning: Thuiskompas. Een uniek samenwerkingsproject van acht Drentse woningcorporaties en twaalf huurdersorganisaties.

Zesde Aedes benchmark                                                      

Voor de zesde keer presenteerde Aedes haar jaarlijkse benchmark met een vergelijking van de prestaties van woningcorporaties. In Huurpeil de best en slechtst presterende corporaties.

Feit of fabel: ‘middenhuur’                                                                    

In de rubriek Feit of fabel neemt de Woonbond dit keer de vermeende grote vraag naar zogeheten ‘middenhuurwoningen’ onder de loep. Die blijkt helemaal niet zo groot als beweerd.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘De noodknop middenhuur moet zo snel mogelijk worden ingevoerd.’ De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij, net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’ over huursprongen in de vrije sector. ‘Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. Achterin Huurpeil zes pagina’s met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: