Energiecafé over raadsverkiezingen

Vrijdag 19 februari was er een goed bezocht energiecafé in Utrecht met als thema: na de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe zorg je ervoor dat het huurdersstandpunt over duurzaamheid lokaal gehoord wordt en een plek krijgt in het nieuwe coalitieakkoord of in de nieuwe Woonvisie?

Milieuactiviste Marjan Minnesma wist nog eens goed de urgentie van de energietransitie duidelijk te maken. Niet in 2050 maar in 2030 moet alles 100 % energieneutraal zijn, willen we echt grote maatschappelijke problemen kunnen voorkómen. Dus actie is nú nodig: opschalen en opschieten was haar motto.

Van het gas af
Minnesma liet zien met welke concrete maatregelen woningen relatief simpel van het gas af kunnen komen. De rol van corporaties is daarbij natuurlijk heel belangrijk. Als goede voorbeelden noemde ze Elkien in Leeuwarden, die hun bezit al in 2030 energieneutraal willen hebben, met daarbij lagere woonlasten voor de huurders. En Ymere in de Haarlemmermeer, die zonnepanelen laat plaatsen waar huurders ook jaarlijks een klein financieel voordeel van hebben. Belangrijkste boodschap die huurders volgens haar richting de politiek moeten uitdragen: maak van de verhuurderheffing een investeringsplicht en houd de salderingsregeling tot 2023 zoals die is.

Word de expert
Woonbond-beleidsmedewerkers Erik Maassen en Rutger Groot Wassink gaven vanuit hun praktijkervaring tips aan de aanwezigen over hoe zij in de lokale politiek zichtbaar kunnen worden. ‘Word de expert waar een nieuw raadslid zijn informatie komt halen’, was de aanbeveling van Erik. Daarvoor is nodig dat je initiatief neemt, en zelf goed weet wat de standpunten zijn die je namens de huurders wilt inbrengen. Rutger vroeg aan de zaal welke standpunten in elk geval na de gemeenteraadsverkiezingen wat betreft duurzaamheid aan de orde zouden moeten komen. Niet heel verrassend waren dat vooral betaalbaarheid en duurzaamheid en de combinatie ervan: woonlastenneutrale maatregelen hadden duidelijk de voorkeur.

Tips van de wethouder
Tot slot sloot Paulus Jansen, wethouder Wonen in Utrecht, hier bij aan door zijn tips met de huurders te delen. Hoe zorg je ervoor dat je verhaal gehoord wordt? Zichtbaar zijn, aansluiten bij de speerpunten van de verschillende partijen, weten waar je het over hebt en heel duidelijk maken dat je degene bent die namens de huurders praat, waren zijn aanbevelingen. En zet ook aantal in: inspreken bij een openbare vergadering met een groepje van 10-20 in plaats van in je eentje maakt meer indruk.

De volgende Woonbondbijeenkomst over energiebesparing is op 16 maart in Meppel. Dan zal het gaan over ‘de routekaart naar CO2-neutraal’.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Groningse woningcorporaties en huurders lopen mee in fakkeltocht
Energiebus helpt huurders besparen