Eind aan uitsterfbeleid woonwagenstandplaatsen

Gemeenten mogen niet langer een beleid voeren dat is gericht op het verminderen van het aantal woonwagenstandplaatsen. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens geadviseerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Het ministerie komt binnenkort met een nieuwe handreiking voor woonwagenstandplaatsenbeleid.

Discriminerend beleid
Het advies van het College vloeit voort uit de oordelen die het College sinds 2014 heeft uitgebracht over het woonwagenstandplaatsenbeleid van verschillende gemeenten en corporaties. In 20 van de 36 gevallen concludeerde het College dat sprake is van discriminerend beleid of handelen.

In het advies wijst het college er daarom op dat zowel Rijk, lokale overheden verplicht zijn om de cultuur van woonwagenbewoners niet alleen te beschermen, maar ook te faciliteren.

Rekening houden met woonwensen woonwagenbewoners
Gemeenten moeten bij het huisvestingsbeleid voortaan rekening houden met de woonbehoeften van woonwagenbewoners, adviseert het College. Om de woonwagencultuur te beschermen en te faciliteren, moeten Rijk en lokale overheden allereerst de woonbehoeften van woonwagenbewoners in kaart brengen. Gemeenten en corporaties zorgen voor voldoende standplaatsen en een goede mix van huur- en koopwagens.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: