Eerste Kamer neemt motie van afkeuring huurbeleid Ollongren aan

23 juni 2020

De Eerste Kamer nam vandaag een motie van afkeuring aan over het huurbeleid van Ollongren.  De Kamer vindt dat Ollongren te weinig doet om huurders die financieel in de knel zitten te helpen. De minister legde tweemaal een motie om de huren te bevriezen naast zich neer.

De Woonbond vindt het teleurstellend dat minister Ollongren ondanks twee aangenomen moties en een motie van afkeuring, niets extra’s doet om de betaalbaarheid van het huren te verbeteren nu veel huurders onzeker zijn over hun inkomen. De minister blijft erbij dat ze alleen maatwerk wil voor huurders die de huur niet meer kunnen betalen.

Nauwe blik op geldzorgen huurders

Ollongren wil alleen maatwerk voor huurders die door de Coronacrisis de huur niet meer kunnen betalen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels:  ‘Terwijl geldzorgen niet pas beginnen bij het niet kunnen betalen van de huur. Dit is een erg nauwe blik op de financiële problemen van huurders. Vaak wordt er bezuinigd op dagelijkse boodschappen, het verwarmen van de woning of zorg voordat de huur niet betaald wordt. Het is erg wrang dat er voor deze mensen niets gebeurt, en er vervolgens wel 1,7 miljard aan verhuurderheffing uit de sector wordt geperst. Dat is geld dat wordt opgebracht door die huurders met een kleine beurs.’

Geen recht op maatwerk

Bovendien hebben huurders geen recht op maatwerk. ‘Het komt er op neer dat je met de pet in de hand bij de verhuurder aan klopt, en hoopt op goede wil,’ vat Winkels het beleid samen.  Noodpakket huurders. De Woonbond roept minister Ollongren op om alsnog aan de motie tegemoet te komen. Door de huren te bevriezen of door met een noodpakket te komen om meer huurders te helpen.

Melden bij de Huurcommissie

De Woonbond roept huurders op die in de financiële problemen zitten zich te melden bij het registratiepunt van de Huurcommissie. De huurcommissie heeft een registratiepunt(externe link) in het leven geroepen voor huurders die door de Coronacrisis de huur niet meer kunnen betalen. Winkels: ‘Dan heb je het alleen nog maar over het topje van de ijsberg, voordat mensen de huur niet betalen bezuinigen ze op de dagelijkse boodschappen of zorg. Toch is het goed om deze problemen in kaart te brengen bij de minister.’ 

Bronvermelding: Woonbond