Eenmalige huurverlaging 2023

Corporatiehuurders met een laag inkomen hebben in 2023 recht op eenmalige huurverlaging, dankzij afspraken van de Woonbond met woningcorporaties en het ministerie. Deze huurverlaging geldt voor huurders die een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Je krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • Je woonde op 1 maart 2023 al in je huidige huurwoning.
  • Je huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • Je woont alleen en je inkomen is de afgelopen zes maanden lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als je AOW krijgt).
  • Je woont met 2 of meer personen en je inkomen is de afgelopen zes maanden lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als je AOW krijgt)

Op de site van de Woonbond kun je precies lezen hoe dit zit.