Een derde huurders in de knel met huur

26 augustus 2020

Een derde van de huurders heeft onvoldoende inkomen om de huur (in de nabije toekomst) te betalen, blijkt uit een recente peiling van het NIBUD.

Bij kopers geeft 15% aan de hypotheeklasten (binnenkort) niet op te kunnen brengen.

Flexibel arbeidscontract

Veel mensen die door de coronacrisis in de problemen komen hebben een flexibel arbeidscontract. Veel werknemers met een flexcontract die meer dan twaalf uur in de week werken, wonen in de huursector. 48% van deze mensen woont in de huursector, terwijl dat bij werknemers met een vast contract slechts 38% is.

Maar liefst 41% van de mensen met een flexibel arbeidscontract geeft aan een inkomensdaling te hebben gehad in verband met de coronacrisis. Gemiddeld hebben werknemers met een flexibel dienstverband een inkomensterugval van € 930,-. 

Huurders vaak geen buffer

Eerder concludeerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook dat huurders extra kwetsbaar zijn bij een inkomensdaling, vanwege de relatief hoge woonlasten en doordat huurders weinig aan sparen toe komen waardoor ze vaak geen financiële buffer hebben.

Noodpakket huursector

De Woonbond heeft samen met tal van andere maatschappelijke organisaties een oproep aan het kabinet gedaan om de koopkracht van huurders te verbeteren. Bijvoorbeeld door geld in te zetten voor huurverlaging en voor ruimere huurtoeslag. Ook moet er geïnvesteerd worden in meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. Er is al een tekort aan betaalbare woonruimte en de vraag naar betaalbare huur zal door de economische crisis alleen maar toenemen.

Doe ook een oproep aan het kabinet en teken de petitie

Bron: woonbond.nl