Dure scheefwoners krijgen extra aandacht

Begin vorige week ontstond er na de opening van de online check voor dure scheefwoners van de Woonbond onduidelijkheid over de precieze invulling van de afspraken in het Sociaal Huurakkoord op dit onderwerp. Aedes en de Woonbond willen in dit bericht duidelijkheid verschaffen over de bedoeling van de afspraken.

Aedes en de Woonbond delen de opvatting dat de groep huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur extra aandacht verdienen bij het huurbeleid. Om deze reden is hier in het Sociaal Huurakkoord een aparte paragraaf over opgenomen.

Bij de start van de onderhandelingen in de zomer van 2018 hadden beide partijen een voorkeur voor de volgende aanpak: zittende huurders met een huur boven de aftoppingsgrens zouden bij hun corporatie het verzoek kunnen indienen voor een tijdelijke huurkorting tot de aftoppingsgrens. Daarmee loopt hun huur in de pas met die van huurders die ná 1 januai 2016 een woning toegewezen hebben gekregen op basis van het systeem van passend toewijzen. De tijdelijke huurkorting moet jaarlijks aangevraagd worden. Stijgt je inkomen boven de huurtoeslaggrens dan raak je de tijdelijke huurkorting weer kwijt.

In september 2018 bleek dat de door de Woonbond en Aedes voorgestane invulling vooralsnog wettelijk niet mogelijk is. De Autoriteit Woningcorporaties stelde dat het niet is toegestaan om tijdelijk huurkorting te geven.

In het uiteindelijke Sociaal Huurakkoord is de volgende vormgeving voorgesteld:

  • dure scheefwoners die recht hebben op huurtoeslag kunnen 0 procent huurverhoging aanvragen bij hun corporatie;
  • dure scheefwoners met een huur boven de liberalisatiegrens kunnen 0 procent huurverhoging aanvragen als ze een inkomen hebben onder de DAEB-grens; hebben ze een inkomen onder de huurtoeslaggrens, dan kunnen ze huurkorting aanvragen tot €1 onder de liberalisatiegrens.

Aedes en de Woonbond hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om een wetswijziging door te voeren, waarbij een tijdelijke huurkorting wél mogelijk wordt gemaakt. De minister heeft inmiddels de Kamer laten weten dit te willen onderzoeken waarbij dit vanaf 1 juli 2020 mogelijk zou kunnen worden. Zij schatten op dit moment in dat dit daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Voor 2019 geldt dus een overgangsjaar, wat de uitvoering er niet eenvoudiger op maakt. Sommige corporaties, onder meer in de gemeenten Utrecht en Rotterdam, hebben al ervaring met een eigen regeling om de woonlasten voor dure scheefwoners te beperken. Als de lokale partijen (corporaties, huurders, gemeenten) het daarover eens zijn, kunnen die regelingen gewoon worden doorgezet om de uitvoering zo eenvoudig mogelijk te houden.

Voor de corporaties die nog geen regeling voor dure scheefwoners hebben, geldt om- indien mogelijk- in de geest van het Sociaal Huurakkoord te handelen binnen de huidige wettelijke mogelijkheden.

Aedes en de Woonbond richten een gezamenlijk kenniscentrum in om uitvoeringsproblemen zo snel mogelijk te kunnen oplossen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: