Druk op verhuurderheffing neemt toe

De korting op de verhuurderheffing levert in een paar jaar tijd 80.000 nieuwe woningen op, maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekend. Dat onderstreept weer eens hoe de heffing nieuwbouw frustreert.

Actie tegen de huurdersbelasting. Huurders dienen bezwaar in bij ministerie van Financiën.

De Woonbond is blij dat corporaties de korting aanpakken om iets te doen tegen het enorme tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Het succes van de korting laat zien dat de verhuurderheffing een grote sta-in de weg is bij het oplossen van de wooncrisis. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘We moeten de blokkade van de heffing juist nu weg meenemen om snel meer betaalbare huurwoningen te realiseren.’

Korting al overschreden

Afgelopen Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat corporaties korting konden krijgen op de verhuurderheffing, de heffing op sociale huurwoningen die in 2013 is ingevoerd en de sociale huursector jaarlijks ongeveer 1,7 miljard euro kost. De regeling voor 1 miljard euro, die tien jaar zou lopen, is in het eerste half jaar al overschreden. Minister Ollongren laat in een brief aan de Kamer weten dat de regeling voorziet in een behoefte, maar ze geen andere mogelijkheid ziet dan de regeling te sluiten.

Kamerdebat over de heffingskorting

Komende dinsdag is er een debat over de korting. Nu er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de heffing is, gaat het interessant zijn of de Kamer genoegen neemt met het eindigen van de korting, zoals minister Ollongren wil. Naast de linkse oppositiepartijen, zijn zowel de ChristenUnie, het CDA en D66 niet blij met de heffing. De VVD wil echter van geen wijken weten. Dinsdag zal blijken of deze patstelling de nieuwbouw de komende tijd dwars blijft zitten.

G40: schrap verhuurderheffing

De druk op de verhuurderheffing loopt ondertussen op. Ook het Stedennetwerk (de G40) roept de landelijke politiek(externe link) op de heffing te schrappen. Gemeenten willen samen met corporaties goede afspraken maken over nieuwbouw om de woningnood aan te pakken, maar hebben daarbij veel last van de heffing. ‘Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in de wederopbouwagenda van Nederland, maar daarvoor hebben we wel bestuurlijke en financiële ruimte nodig’, aldus G40-voorzitter Paul Depla.

Pak de wooncrisis aan

De Woonbond pleit ervoor de verhuurderheffing te schrappen of de kortingsmaatregel op zijn minst fors uit te breiden. Winkels: ‘Er is veel meer nodig om het tekort aan betaalbare huurwoningen op te lossen. Zo komt er geld vrij om de wooncrisis aan te pakken en houden we de bouwers aan het werk in een moeilijke economische periode.’ Afschaffing van de verhuurderheffing geeft corporaties de mogelijkheid om meer te bouwen, terwijl de huren gematigd worden.

Bronvermelding: Woonbond