Drie jaar onterecht incassobureaus op je dak

Een Rotterdamse huurster deed mee aan een huurdersactie tegen de huurverhoging in 2015 en kreeg vervolgens drie jaar incassobureaus op haar dak. Afgelopen zomer gaf de rechter haar gelijk. Zij is de huurverhoging vanaf 1 juli 2015 niet verschuldigd.

In 2015 was het tot hier en niet verder. Voor het derde jaar op rij kregen huurders in de Rotterdamse wijk Feijenoord, een van de armste wijken in Nederland, de maximale huurverhoging op hun bord.

Onder aanvoering van Huurdersvereniging Feijenoord gingen ze over tot een incassostaking.

Artikel 253
De huurverhoging niet betalen, maar de oude huur wel, is een van de wettelijke manieren om bezwaar te maken tegen een huurverhogingsvoorstel (artikel 253, lid 2, Boek 7, Burgerlijk Wetboek). 180 Huurders in Feijenoord deden aan deze actie mee omdat het hen menens was.

Vanaf 2013 forse huurverhogingen
‘Het waren al twee jaar op rij pittige huurverhogingen en toen ik in 2015 € 15,- per maand meer moest gaan betalen dacht ik, net als heel veel anderen hier, dit wordt me echt te gortig.’ Fatiha Ettaher was een van de 180 huurders die zich om die reden aansloten bij de huurdersactie van Huurdersvereniging Feijenoord. ‘De cijfers zeggen het ook, maar we zien het in deze wijk met eigen ogen dat mensen vaak heel krap zitten. Zulke hoge huurverhogingen zijn buiten proporties in een wijk als dit’, zegt George Verhaegen, voorzitter van de HV Feijenoord. ‘Wij hebben Woonstad gevraagd om het bij het inflatiepercentage te houden, maar daar gingen ze niet op in.’

Aangekondigde incassostaking
De Huurdersvereniging kondigde de incassostaking bij Woonstad aan en ondersteunde zo’n honderd huurders die hun automatische huurincasso stop moesten zetten om aan de actie mee te kunnen doen. Vanaf 1 juli zouden zij uit protest tegen de huurverhoging alleen het oude huurbedrag overmaken. Desalnietemin stuurde Woonstad twee weken later al een incassobureau op de huurders af. Met een aanmaning om de huurverhoging, bedragen per huurder variërend van € 5,- tot € 20,- alsnog te betalen, inclusief aanmaningskosten van € 48,40.

Geen aangetekende post ontvangen
Dat was voor Ettaher het begin van drie jaar lang incassobureau’s op haar dak. Woonstad had voor 1 oktober 2015 per aangetekende post opnieuw een huurverhogingsvoorstel aan Ettaher moeten doen (de zogenaamde rappelbrief). Maar Ettaher heeft nooit aangetekende post ontvangen. Daarmee was de huurverhoging per 1 juli niet rechtsgeldig en kon Ettaher de oude huur blijven betalen. Maar Woonstad legde zich hier niet bij neer en bleef incassobureau’s inschakelen.

‘U loopt het risico op een gedwongen ontruiming’
Op een gegeven moment nam de afdeling incasso van Woonstad zelf de zaak weer over. In schriftelijke aanmaningen (brieven en emails) sommeerde Woonstad telkens om ‘binnen 24 uur te betalen ter voorkoming van een gerechtelijke procedure. De zeer hoge kosten van een gerechtelijke procedure zullen voor uw rekening komen’. Maar de aanmaningen kwamen – soms in het weekend – ook telefonisch (voicemail) en per sms. En dan hadden ze een ander karakter: ‘Als u niet binnen 24 uur betaalt, wordt uw dossier definitief overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. U loopt daarmee het risico op een gedwongen ontruiming.’ In de praktijk ging het op dat moment om een bedrag van nog geen € 100,-. Maar bij Fatiha sloeg de schrik om het hart.

Niet van kunnen slapen
Ettaher vond steun bij de Huurdersvereniging Feijenoord die haar terzijde stond met brieven, emails en een luisterend oor. ‘Toch heb ik momenten gehad dat ik er niet van kon slapen. Door de dreiging met de hoge kosten van een gerechtelijke procedure bijvoorbeeld. Zij zijn een groot concern en kunnen dit maken, en jij hebt daar niks tegenin te brengen. De onrust die ermee gepaard ging hield me ook in mijn vrije tijd bezig. Zoiets achtervolgt je.’

Gerechtelijk vonnis stelt huurder in gelijk
Ettaher kreeg uiteindelijk in maart 2018 een dagvaarding waarin Woonstad haar vorderde € 195,31 aan huurachterstand te betalen. In de rechtszaak kon Woonstad niet aantonen dat zij de rappelbrief had verstuurd en dat die door Ettaher was ontvangen. Daarom wees de rechter de vordering van Woonstad op 3 augustus 2018 af. ‘Ik voelde me bevrijd’, zegt Ettaher. ‘Je voelt je klein tegenover zo’n machtig concern en dan is er toch een soort angst. En dat viel ook weg door het vonnis.’ Sindsdien heeft ze niets meer van Woonstad gehoord.

Huurdersacties hebben toch geholpen
De Huurdersvereniging Feijenoord constateert dat zo’n 30 van de 180 actievoerende huurders hun huurverhoging in 2015 hebben kunnen voorkomen door mee te doen aan de incassostaking. En in 2017 voerde Woonstad uiteindelijk helemaal geen huurverhoging door voor zo’n 15.000 huurders met de laagste inkomens. Mede dankzij de acties van de Huurdersvereniging Feijenoord, daar gaat Verhaegen van uit.

De Huurdersvereniging en Ettaher beraden zich nog op verdere stappen naar aanleiding van dit vonnis.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: