Drentse huurdersorganisaties lanceren politiek manifest

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben de gezamenlijke Drentse huurdersorganisaties op 29 november het Huurdersmanifest Drenthe gelanceerd.

Huurders mogen niet meer dan 30% van hun inkomen kwijt zijn aan hun inkomen, de wachtlijsten voor huurwoningen moeten korter en huurders moeten het recht krijgen om zelf energiebesparende voorzieningen in de woning aan te brengen. Dat zijn enkele van de punten uit het Huurdersmanifest.

Duidelijk geluid
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht willen de samenwerkende huurdersorganisaties een duidelijk geluid laten horen aan de politieke partijen in de Drentse gemeenten. ‘Voor iedere huurder een betaalbare woning van goede kwaliteit in een inspirerende en veilige leefomgeving. Dat is de doelstelling van het manifest,‘ aldus Jelly van den Bosch, voorzitter Algemene huurdersvereniging WOON.

Grotere inbreng politici
Gemeentelijke politici hebben door de Woningwet 2015 een grotere inbreng in de volkshuisvesting in een gemeente. Zo stellen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties jaarlijks samen de prestatieafspraken op. Daarom willen de huurdersbelangenorganisaties dat de Drentse politieke partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk laten weten wat hun plannen zijn met de lokale huursector en in hun verkiezingsprogramma’s duidelijke doelstellingen over huren opnemen.

Kwart stemmers is huurder
’Ongeveer een kwart van de stemgerechtigden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is huurder. Die moeten ook weten wat de verschillende partijen van plan zijn op het gebied van huren’, aldus voorzitter Bert Robbe van huurdersvereniging Meppel.

Bron: woonbond.nl