Draaideurcontracten verdringen vaste huurcontracten

Sinds 2016 kunnen verhuurders tijdelijke huurcontracten inzetten voor maximaal twee jaar. Uit CBS-cijfers blijkt dat vooral particuliere verhuurders dit massaal doen.

Eind 2018 liepen er ruim negenduizend van deze tijdelijke ‘draaideurcontracten’ bij particuliere verhuurders. 

Slechte positie huurder

De Woonbond waarschuwde bij invoering van de contracten voor het verzwakken van de positie van de huurder. Die zal bij een tijdelijk contract en hoop op verlenging bij een tijdelijk contract minder snel geneigd zijn om een zaak te maken van slecht onderhoud of een te hoge huurprijs of servicekosten. Dat huurders naar zo’ n verlenging kunnen fluiten, blijkt ook uit de CBS-cijfers. De teller van het aantal verlengde contracten staat nog op nul.

Het CBS zette het aantal tijdelijke contracten per type verhuurder uiteen. 

Type verhuurderAantal contracten
Particulier9.100
Bedrijf2.100
Corporaties5.600
Totaal16.800

Vooral in de particuliere huursector worden deze contracten veel gebruikt. Particuliere aanbieders hebben ongeveer een zesde van de huurmarkt in handen. 

Verdringen vaste contracten

Er zijn 600 woningen door bedrijven verhuurd met dit type tijdelijk contract die anders niet in de verhuur waren gegaan. Van de kleine particulieren zijn hier geen cijfers over bekend. Maar vaak gaat het hier om kleine beleggers die een betaalbare koopwoning omzetten in een huurwoning. De massale inzet door bedrijven en kleine particulieren van het tijdelijke contract leidt dus amper tot meer beschikbare woningen en verdringt vooral de normale huurcontracten. De Woonbond wil het inzetten van deze contracten aan banden leggen. 

Meldpunt

Huurders die vanwege hun tijdelijke huurcontract alweer op zoek zijn naar een volgende woning, of andere problemen ervaren in de commerciele huursector, kunnen een melding doen op het Meldpunt van de Woonbond.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: