Draai bezuiniging huurtoeslag terug

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties –waaronder de Woonbond– stuurde de Tweede Kamer vorige week een oproep met voorstellen om armoede en schulden aan te pakken. Eén van de voorstellen: draai een bezuiniging op de huurtoeslag terug.

Aanleiding voor de oproep is het Algemeen Overleg dat de Tweede Kamer op 10 oktober voert over de aanpak van armoede en schulden. De organisaties wijzen erop dat het besteedbaar inkomen van minima de afgelopen jaren nauwelijks steeg, terwijl de vaste lasten (huur, energie, verzekering) en voedsel wél veel duurder werden. 

Pamflet met 13 voorstellen

In dit pamflet doen ze 13 voorstellen om daar verandering in te brengen. Dat moet ervoor zorgen dat minima weer genoeg overhouden om van te leven, dat schulden niet onnodig hoog oplopen, en dat de overheid actief meewerkt aan het oplossen van problematische schulden.

Terugdraaien bezuiniging uit 2012

Eén van de voorstellen:  draai de bezuiniging op de huurtoeslag terug die in 2012 werd ingevoerd. Die bezuiniging hield in dat huurders in woningen met een huurprijs boven de € 366 gekort werden op hun huurtoeslag. Volgens het kabinet van destijds zou dat voor huurders een ‘prikkel’ zijn om een goedkopere woning te zoeken.

Geen goedkope woningen meer

De bezuiniging was destijds zeer omstreden, ook omdat goedkope woningen toen al schaars waren.  Sindsdien zijn ze nog schaarser geworden. Het kabinet zorgde ervoor dat de huren van minima ieder jaar ver boven de inflatie konden stijgen. De kwaliteitskortingsgrens steeg mee, maar niet in hetzelfde tempo.  De grens waarboven op huurtoeslag gekort wordt ligt inmiddels op € 425. De korting zelf bestaat nog steeds.

Iedere cent omdraaien

Minima met een hogere huur dan € 425 moeten iedere cent omdraaien om nog rond te kunnen  komen. “Het minste dat de overheid kan doen is de eerdere bezuiniging op de huurtoeslag terugdraaien”,  zegt Frederique Westenberg, beleidsmedewerker van de Woonbond.  “Het is wooncrisis. Er zijn veel te weinig betaalbare huurhuizen. Dan is het bijzonder wreed om minima te straffen voor het niet kunnen vinden van een betaalbaar huis.”

Ondertekenaars oproep

In de oproep aan de Tweede Kamer staan nog 12 andere voorstellen om armoede en schulden aan te pakken. Het pamflet is ondertekend door 12 organisaties. Naast de Woonbond zijn dat Armoedecoalitie Utrecht, ATD Vierde Wereld, Federatie Opvang/RIBW Alliantie, FNV – minimumlooncampagne Voor 14, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie en SUNN.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: