Doorstromen naar huurwoning problematisch

Vanuit de maatschappelijke opvang doorstromen naar een huurwoning. Dat valt in de praktijk niet mee. De ombudsman schreef een rapport over de problemen waar cliënten van de vrouwenopvang tegenaan lopen.

De Nationale Ombudsman bracht in kaart wat ministeries en gemeenten hebben gedaan om de knelpunten op te lossen waar hij in een rapport van twee jaar geleden al aandacht voor vroeg. Vooral in de doorstroming van de opvang naar een reguliere sociale huurwoning zijn er grote knelpunten.

Van het kastje naar de muur

Dat er een groot tekort is aan sociale huurwoningen heeft ook zijn weerslag op de maatschappelijke opvang. Doorstromen van de opvang naar een huurwoning wordt steeds moeilijker.  De ombudsman concludeert dat er daarbij ook veel spaak loopt in de samenwerking tussen gemeenten. Onder andere omdat gemeenten allerlei verschillende regels hanteren voor het geven van voorrang. Vrouwen worden daarbij van het kastje naar de muur gestuurd.

Huurtoeslag teruggevorderd

Verder signaleerde de ombudsman een knelpunt met huurtoeslag, dat voor grote financiële problemen bij de betrokken vrouwen heeft gezorgd. Wie huurtoeslag kreeg voor woonruimte in de vrouwenopvang, moest dat achteraf weer terugbetalen aan de Belastingdienst. Voor nieuwe huurders van woonruimte in de vrouwenopvang is dit knelpunt inmiddels opgelost, door invoering van een nieuw model-huurcontract. Maar wie voorheen huurtoeslag kreeg voor woonruimte in de vrouwenopvang, heeft nog steeds met terugvordering te maken. De ombudsman heeft het Ministerie van BZK gevraagd om snel met een oplossing te komen voor deze groep.

Rapporten

Met het rapport ‘Vrouwen in de knel‘ uit juli 2017 bracht de ombudsman knelpunten in kaart waarmee vrouwen in de vrouwenopvang te maken hebben. Jaarlijks maken ongeveer 12.000 vrouwen, meestal met kinderen, noodgedwongen gebruik van een opvangplek. Ze zijn vaak mishandeld, hebben psychische problemen of zitten diep in de schulden. Met het rapport  ‘Vrouwen uit de knel – het vervolg’ uit mei 2019 laat de Ombudsman weten hoe het er sindsdien mee staat. Op een aantal vlakken is er overigens wel vooruitgang geboekt.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: