Donatie aan speeltuinvereniging

Afgelopen vrijdag schonk Huurdersvereniging Poort6 (HP6) een bedrag van  € 5.000,- aan Speeltuinvereniging Lingewijk als bijdrage in de aanschaf van een nieuw speeltoestel. Dit nieuwe toestel vervangt een populair speeltoestel dat een maand geleden door vandalen in brand was gestoken.

HP6 beschikt over een leefbaarheidsfonds van waaruit activiteiten of initiatieven gesteund kunnen worden die bijdragen aan een prettige leef- en woonomgeving.”In de Lingewijk wonen veel huurders van Poort6. De wijk is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd door sloop, nieuwbouw en renovatie. Ook het clubgebouw van de IJsclub en het paviljoen van de speeltuinvereniging hebben een prachtig nieuw onderkomen gekregen”, vertelt Albert den Teuling, secretaris van HP6. “Dit maakte het extra zuur dat vandalen een heel duur speeltoestel van de vereniging hebben verwoest. Wij vonden het daarom op zijn plek om vanuit HP6 een bijdrage te leveren aan de vervanging van dit toestel”. De speeltuinvereniging heeft de afgelopen weken veel steun gekregen van bewoners en ondernemers. Met de  bijdrage van HP6  is het kostenplaatje bijna rond. Het bestuur van de speeltuinvereniging hoopt in november het nieuwe toestel te kunnen plaatsen.