Discussiebijeenkomst huuverhoging

Door de maatregelen van het kabinet zijn de huren in twee jaar tijd met bijna 10% gestegen.  Ook dit jaar ligt de jaarlijkse huuverhoging ver boven het inflatiepercentage. Hoe kunnen we dit tij keren? HP6 organiseert op maandag 9 maart een disucssiebijeenkomst voor alle leden van de wijkraden en bewonerscommissies.

Op deze avond zijn ook aanwezig:
– Hans Weevers, adviseur Woonbond
– René Wiersema, directeur Poort6
– Eva Dansen, wethouder Volkshuisvesting.